Innovation

Hittade svamp hundratals meter under jord

Första kända fyndet av svamp 740 meter under jord – hittades i provborrningar för slutförvar.

Publicerad

Ny Teknik har tidigare skrivit om analyserna av borrkärnor från försöken att hitta en plats för ett svenskt slutförvar. Analyser visade att det förekommer liv i form av mikroorganismer även många hundra meter under jord. En djup biosfär, som både har bildat och konsumerat växthusgaser, och därmed kan påverka klimatet.

Lär mer: Borrkärnor avslöjar liv i urberget

Nu berättar samma forskare om ett nytt fynd. I en artikel i veckans nummer av tidskriften Nature Communications skriver forskarna Henrik Drake vid Linnéuniversitetet och Magnus Ivarsson vid Naturhistoriska riksmuseet att de under analyserna också hittade de första kända spåren av svamp på ett så stort djup i berggrunden.

- Vi har hittat hyfer av svamp som levt under syrefria förhållanden på så stort djup som 740 meter, vilket innebär en ny viktig ledtråd för att förstå ekosystemen djupt nere i jordskorpan, säger Henrik Drake i ett pressmeddelande.

Hyfer är delar av svampen, som består av tunna celltrådar. Det som är hittats är spår av svamp som kan ha levt för miljontals år sedan. Forskarna har inte kunnat åldersbestämma svampväxten. Enligt forskarna finns tecken som tyder på att det är tiotals miljoner år gammalt.

Borrkärnan som bär spåren av svamp kommer från Oskarshamnsområdet, och är en av flera borrkärnor som finns sparade från arbetet med provborrningar för ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Studien bidrar till nya kunskaper om den biosfär som hittills har varit relativt outforskad. I själva verket är en stor del av livet gömt under våra fötter, i en miljö som kallas djupbiosfären och som sträcker sig flera kilometer ner i berget, skriver forskarna.