Miljö

Havsströmmarnas rörelse runt jorden har ökat kraftigt

70 procent av jordens yta består av vatten. I haven cirkulerar vattnet i stora strömmar. Nu visar forskning att dessa strömmar går allt fortare, en acceleration som började runt 1990. Osäkerheten i beräkningarna är fortfarande stor, men om det stämmer kan konsekvenserna bli stora. Foto: Greg Shirah / Nasa / TT
70 procent av jordens yta består av vatten. I haven cirkulerar vattnet i stora strömmar. Nu visar forskning att dessa strömmar går allt fortare, en acceleration som började runt 1990. Osäkerheten i beräkningarna är fortfarande stor, men om det stämmer kan konsekvenserna bli stora. Foto: Greg Shirah / Nasa / TT

De gigantiska havsströmmarna som omsluter jorden går allt snabbare. Deras rörelseenergi har ökat med 15 procent vart tionde år sedan 1990, visar en ny studie.

Publicerad

Jordens yta täcks till 70 procent av vatten som rör sig runt planeten i stora havsströmmar. En av dessa, Golfströmmen, har vi i Norden extra glädje av, eftersom dess nordligaste del ökar medeltemperaturen under vinterhalvåret med flera tiotals grader, jämfört med platser på motsvarande breddgrad i exempelvis Kanada.

Den pågående klimatförändringen borde påverka dessa strömmar, misstänker forskarna – men de observationer som gjorts hittills har inte visat på någon tydlig trend.

Nu har forskare för första gången tagit ett mer samlat grepp genom att sammanställa olika resultat, och den bild som växer fram är att havsströmmarna cirkulerar allt fortare. Sedan 1990 har havsströmmarnas rörelseenergi ökat med 15 procent vart tionde år, enligt den nya sammanställningen.

Mätning från tusentals  bojar

– Det är en enorm ökning. Om detta stämmer, kan det komma att påverka jetströmmar, vädermönster samt hur mycket värme som kan lagras i havsdjupen, säger Susan Wijffels, oceanograf vid Woods Hole Oceanographic Institution i USA, som själv inte var inblandad i forskningen, till Science News.

De studier som gjorts hittills ger en mycket spretig bild av om, och i så fall hur, havsströmmarna påverkas av den pågående klimatförändringen.

I den nu aktuella forskningen har Hu Shijian och hans kollegor vid Chinese Academy of Science's Institute of Oceanology i Kina analyserat fem studier över havsströmmarna. Sedan har de, bland annat med hjälp av uppgifter från det så kallade Argo-programmet, fyllt i luckorna för att få en mer komplett bild. I Argo-programmet samlar forskarna kontinuerligt in uppgifter från 4 000 bojar med mätinstrument som sjösattes år 2000, och som sedan dess följer havsströmmarna världen över.

Kan minska havens upptag av koldioxid

Allt snabbare havsströmmar skulle kunna innebära att varmare vatten når högre breddgrader, vilket i sin tur skulle minska havens upptag av koldioxid från atmosfären, eftersom koldioxid löser sig sämre i varmt än i kallt vatten. Det skulle också kunna resultera i att haven blir bättre på att lagra värme i havsdjupen, något som under en period skulle kunna minska uppvärmningen av landmassorna.

Forskarna, vars studie nu presenteras i Science Advances, konstaterar dock att det fortfarande finns en osäkerhet i beräkningarna, varför fler studier behöver göras.

Fakta / De sju haven

Cirka 70 procent av jorden täcks av hav där 98 procent av jordens samlade vattenmängd finns samlad. Traditionellt räknar man med tre så kallade världshav: Stilla havet, Atlanten och Indiska oceanen. Ibland räknas även Antarktiska oceanen hit.

Uttrycket ”de sju haven” förekommer i medeltida europeisk och arabisk litteratur. Vilka hav som avsågs har dock varierat genom historien, men nio av de hav som förekommer är: Adriatiska havet, Arabiska havet, Egeiska havet, Indiska oceanen, Kaspiska havet, Medelhavet, Röda havet, Persiska viken samt Svarta havet.

Källa: Nationalencyklopedin, med flera