Miljö

Havsnivåerna stiger snabbare än väntat – 153 miljoner människor kan drabbas

Havsnivåerna stiger snabbare än man tidigare trott.
Havsnivåerna stiger snabbare än man tidigare trott.

I en ny alarmerande studie kommer forskare fram till att havsnivåerna stiger snabbare än väntat. Miljontals hushåll riskerar att hamna under vatten.

Publicerad

Om vi inte kraftigt begränsar utsläppen av växthusgaser kommer havsnivåhöjningarna under vår livstid att dubblas jämfört med vad man tidigare trott, enligt en ny studie.

I studien kommer man också fram till att vi fortfarande kan verkställa vissa åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser de närmaste åren. Och på så sätt minska risken för en katastrofal havsnivåhöjning efter år 2050.

Forskare från flera institutioner, däribland Princeton, Rutgers University, Harvard och den ideella forskningsgruppen Climate Central, har studerat stigningsutsikter för havet som innehåller en snabbare delning av stora delar av Antarktis-isen. Prognoserna är dystra.

I studien ser man en medianhöjning av havsnivån på 4 fot och 9 tum, vilket motsvarar ungefär 1,45 meter under det 21:a århundradet om växthusgasutsläppen ligger kvar på nuvarande nivåer.

Studien målar alltså upp en mer alarmerande bild mot vad IPCC-rapporten från 2014 visar. Den visar en medianprojektion på två fot och fem tum i havsnivåhöjning till år 2100, under ett utsläppsscenario likt det i den nya studien.

Vidare kommer forskarna fram till att den globala genomsnittliga havsnivån beräknas öka med en fot före år 2050 – och flera meter före år 2100. Om vi inte lyckas göra några nedskärningar av växthusgaser innan dess. Och om temperaturmålen i klimatavtalet uppfylls, så minskar sannolikheten att vi utlöser en snabb smältning av Antarktis.

Studien beräknar att havet kommer täcka mark som i dag är hem för 153 miljoner människor. År 2100 kommer dessa människors hem att ligga under vatten. Climate Central har också byggt en grafik som visar hur kusterna kan komma att förändras framöver, den hittar du här. Söker du upp till exempel Göteborg och kollar prognos under nuvarande utsläppsnivåer så ser stora delar av stadskärnan ut att hamna under ytan. Även Malmö ligger pyrt till.

De goda nyheterna i den här annars dystra texten är att vi nu har en rätt god kännedom om hur havsnivån kommer att förändras fram till 2050, enligt Michael Oppenheimer, klimatforskare vid Princeton University. Det betyder att det är dags att redan nu börja genomföra den första fasen i anpassningen till vår nya framtid. "Men vi måste vara flexibla i planeringen för perioden efter 2050, eftersom prognoserna sannolikt inte kommer att minska för den senare perioden", säger han.