Digitalisering

Hatt: Bästa sättet att utveckla internet

It-minister Anna-Karin Hatt öppningstalade på nätfrihetskonferensen Stockholm Internet Forum. Foto: Monica Kleja
It-minister Anna-Karin Hatt öppningstalade på nätfrihetskonferensen Stockholm Internet Forum. Foto: Monica Kleja

– Det senaste året har vi lärt oss oerhört mycket mer om övervakning och om hur stater agerar. Ska den accepteras måste det finnas transparenta regler, avvägning mot behoven och balans.<br/> Det sa it-minister Anna-Karin Hatt i morse när hon öppnade nätfrihetskonferensen Stockholm Internet Forum.

Publicerad

Anna-Karin Hatt var i sitt inledningstal på tisdagsmorgonen tydlig med var Sverige står i flera av de viktiga internetfrågor som står på den internationella agendan i år.

Med tydlig adress till en liten grupp länder som önskar att FN och dess medlemsstater ska ta över styrningen av internet, sa hon:

- Under de senaste åren har vi sett länder som blandar ihop frågan om övervakning med frågan om internets styrning. Men låt mig vara väldigt, väldigt klar – det handlar om två olika saker, som inte bör blandas ihop.

- Enda sättet är, enligt vår övertygelse, att utveckla styrningsmodellen med många olika inblandade aktörer. Det är vår starka tro att det är bästa sättet att utveckla internet.

- Jag är övertygad att alternativet att stater tar över är mycket sämre. Samtidigt kan ”the multistakeholdermodel” också bli mycket bättre och behöver förbättras.

Anna-Karin Hatt berömde också Brasilien för att nyligen ha arrangerat nätkonferensen Net Mundial.

Omkring 450 deltagare från 90 olika länder är  på plats på Münchenbryggeriet i Stockholm för att delta i konferensen som pågår dagarna 27-28 maj, anordnad av utrikesdepartementet, UD, Sida och stiftelsen .SE.

Frågan kom också upp varför visselblåsaren Edward Snowden och nätaktivisten och journalisten Jacob Applebaum inte blivit inbjudna till konferensen av UD, vilket väcker debatt och frågor på konferensen. ”Det är 450 deltagare här från hela världen, jag tror inte att två vita män till, hade gjort någon större skillnad”, sa bland annat en kvinnlig deltagare.

Medan it-ministern duckade för frågan, sa en företrädare för UD att man velat bredda konferensen och bjuda in deltagare från många olika delar av världen och att man velat undvika ”visselblåsardebatten”.

Eileen Donahoe, från den amerikanska människorättsorganisationen Human Rights Watch, uppgav i den första paneldebatten att USA underminerar medborgarnas digitala rättigheter med referens till NSA-övervakningen.