Innovation

Här studsar dropparna som bollar

Olika mikromönster på en yta får vattendroppar att studsa iväg - användbart för effektivare kondensorer.

Publicerad

Forskarna Julie Crocket och Dan Maynes vid Brigham Young University har ägnat decennier åt att ta fram superhydrofoba ytor, alltså sådana som stöter bort vatten. Deras forskning har redan kunnat tillämpas i produkter för att hålla skor vattentäta.

Nu inriktar de sin forskning mot vattenavvisande ytor som kan effektivisera energianläggningar, exempelvis kondensorer i termokraftverk. Ju snabbare den använda ångan kan kondensera till vatten desto effektivare process.

Crocket och Maynes beskriver i senaste numret av Physics of Fluids hur olika typer av mikromönster på en yta stöter bort vatten olika effektivt beroende på hur vattnet träffar ytan.

De har studerat strukturer som består av mikroskopiska räfflor eller ett mönster av stolpar i samma storlek. Mönstren framställs med etsning. Därefter appliceras en tunn vattenavstötande film av exempelvis teflon på ytan.

Med ultrasnabba kameror dokumenterar de sedan hur vatten reagerar på ytorna beroende på om det träffar som droppar, om det sprejas eller kommer som ånga.

Forskarna har noterat att avståndet mellan mikroribborna på en yta, eller vinkeln på ribbornas väggar, tydligt påverkar hur vattnet reagerar.