Innovation

Här finns 3 000 FoU-jobb att söka

Företagen på Ny Tekniks lista räknar med att anställa ytterligare nästan 3 000 FoU-ingenjörer i år. Ericsson och ABB, som båda har problem med lönsamheten, vill inte ange någon siffra.

Publicerad

Söker du nya utmaningar? Är du positiv och flexibel? Kunddriven och stimuleras av problemlösning? Ja, ni vet hur formuleringarna brukar se ut i platsannonserna.

Men strunt i flosklerna. Kanske kan du hitta ett nytt jobb hos något av företagen på listan över landets största FoU-arbetsgivare. De räknar med att behöva rekrytera ytterligare nästan 3 000 forskare och utvecklingsingenjörer i Sverige under 2016, enligt Ny Tekniks undersökning. I företagens svar, som redovisas i tabellen, ingår både nyrekryteringar och ersättningar av personer som gått i pension eller slutat av annan anledning.

Flest rekryteringar räknar Saab Group med att göra, ungefär 550 utvecklare i Sverige under resten av året.

– Vi har ett fortsatt behov av FoU-personal för Gripen E-projektet och ubåtsprogrammet. Vårt konsultbolag Combitech växer också, och där finns även civila jobb, säger Helene Lindstrand, på Saabs presstjänst.

Merparten av Saabs rekryteringar kommer att ske i Linköping, Stockholm, Malmö och Göteborg, där Saabs FoU-enheter är störst.

Även konsultbolaget ÅF uppger att man behöver anställa flera hundra personer för avancerade utvecklingsuppdrag. Närmare bestämt 400 i Sverige och 50 i utlandet.

Den största procentuella ökningen på listan står det lilla bilföretaget Nevs för. Vid årsskiftet arbetade 186 FoU-ingenjörer i Sverige, och bolaget räknar med att behöva värva 350 till i år. Siffran gäller hela världen, men sannolikt kommer de flesta behövas i Sverige.

De tre senaste åren har fordonsbranschen ökat sin FoU-styrka med över 900 personer i Sverige. Bolagen räknar med att behöva rekrytera många även i år. Omkring 500 till ska anställas, enligt de fem fordonsföretag som svarat på rekryteringsfrågan i Ny Tekniks enkät.

För många företag är frågan om rekryteringsplanerna känslig. En ovanligt låg siffra kan indikera att bolaget har problem och måste hålla nere kostnaderna. Vissa bolag lämnar inte prognoser, som aktiemarknaden kan använda för sin värdering av bolagen.

27 av de 39 företagen på FoU-listan har svarat på frågan. Men bara fyra av de tio företagen i toppen.

Ericsson brukar svara på Ny Tekniks rekryteringsfrågor, men inte i år. ABB svarar ibland, men inte i år. Båda bolagen har stora problem, så det kan vara en förklaring till att man duckar.

Ericssonchefen Hans Vestberg sa redan i april att ”beredskapen är högre än vanligt för att se om vi behöver göra mer”. Och ABB ser över hela sin affärsverksamhet. Särskilt utpekad är enheten Power Grids, som är föremål för en strategisk översyn, på initiativ av koncernchef Ulrich Spiesshofer. En försäljning av enheten har varit ett alternativ som diskuterats. Power Grids har 4 900 i anställda Sverige, där en inte ringa andel är högkvalificerade utvecklare.

Tågtillverkaren Bombardier, med 500 FoU-anställda i Västerås, vill inte heller försöka uppskatta sitt rekryteringsbehov för resten av året. Men där talas klarspråk:

– Det enkla och lite otillfredsställande svaret är att det är svårt att överblicka eftersom Bombardier strukturerar om sin verksamhet rätt rejält för ökad effektivitet, uppger Pär Isaksson, kommunikationschef på Bombardier i Sverige.

Även Alfa Laval avböjer eftersom bolaget är ”inne i en strategiprocess”, ett besked som kan, men självfallet inte behöver vara, en varningsklocka för kommande neddragningar.

Men, listan här intill visar att det finns öppningar hos många andra bolag. 27 av dem räknar med att behöva anställa närmare 3 000 kvalificerade ingenjörer i år.

Företagen på Ny Tekniks FoU-liga

Företag FoU-anställda i Sverige 2015 Rekryteringsbehov resten av 2016

 

1 Ericsson 8 770 Ingen uppgift

2 Volvo Cars 4 627 Ingen uppgift

3 Saab Group 4 500 550

4 AB Volvo 4 150 Ingen uppgift

5 Scania 3 074 300

6 ÅF 2 200 400

7 Astra Zeneca 2 000 **)

8 Sony Mobile 1 200 Ingen uppgift

9 ABB 1 200 **)

10 Sandvik 1 150 50

11 Alten 950 150

12 Semcon 920 150

13 Axis 743 100

14 Tieto 600 100

15 Autoliv 523 Ingen uppgift

16 GKN Aerospace 500 30

17 Bombardier 500 *)

18 GE Healthcare 440 10

19 Softronic 430 100

20 Cevt 414 200

21 Siemens 400 20

22 BAE Systems Hägglunds 348 **)

23 SCA 303 10

24 Akzo Nobel 300 50

25 Electrolux 300 10

26 Alfa Laval 300 *)

27 Dfind 270 100

28 SKF 250 10

29 Folksam 250 50

30 Assa Abloy 235 0

31 Mölnlycke 190 Ingen uppgift

32 Nevs, fd Saab Cars 186 320

33 Ruag Space 169 30

34 IFS 167 20

35 Sectra 156 Ingen uppgift

36 Tobii 130 50

37 Infinera 129 50

38 Höganäs 126 3

39 Mycronic 117 20

Totalt 43 217 2 883

 

Fotnot:

*) ”Mitt inne i strategiprocess”

**) Huvudsakligen ersättningar, men anger inget antal.

Saab Group uppger 600 FoU-rekryteringar i världen i år. Ny Teknik antar att 550 -anställs i Sverige, eftersom 95 procent av dagens FoU-anställda finns i Sverige.

GKN anger 10–50. Ny Teknik antar 30 i tabellen.

Tobiis siffra gäller helåret 2016.

Autoliv angav först en annan siffra för FoU-anställda i Sverige, som vi använde i Ny Teknik nr 23, men företaget meddelade sedan att redaktionen fått fel uppgift.

Electrolux uppger ”ett fåtal”, Ny Teknik antar att det betyder 10.

SCA uppger ”färre än 10”.

Nevs uppger 350 totalt i världen, Ny Teknik antar att 320 anställs i Sverige, eftersom 95 procent av dagens FoU-anställda finns i Sverige.

Höganäs uppger 2–3.