Samhälle

Här är teknik som kan bromsa coronavirusets spridning

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset får passagerare som anländer till Kualanamo International Airport i Indonesien gå igenom en värmeskanner. Foto: Albert Ivan Damanik
För att förhindra spridning av det nya coronaviruset får passagerare som anländer till Kualanamo International Airport i Indonesien gå igenom en värmeskanner. Foto: Albert Ivan Damanik

Flygplatser världen över har infört hälsokontroller av passagerare från Kina. Men det finns fler tekniska lösningar som kan begränsa coronavirusets spridning.

Publicerad

(Uppdaterad)

Världen håller andan efter att utbrottet av ett nytt coronavirus i miljonstaden Wuhan i Kina. Hittills har 571 personer insjuknat i Kina och andra länder. I dagsläget har viruset skördat 17 människoliv i den kinesiska provinsen där Wuhan ligger.

Att viruset kan smitta mellan människor är bekräftat, enligt Folkhälsomyndigheten. Men hur effektiv viruset sprider sig är ännu oklart. För att försöka dämpa virusets framfart har bland annat Indien, Indonesien, Storbritannien, Ryssland och USA infört screeningar av passagerare från Wuhan på utvalda flygplatser.

Hälsokontroller med infraröda kameror

Eftersom det nya coronaviruset n2019-CoV ger symptom som feber, hosta och luftvägsbesvär har flygplatser i ovan nämnda länder infört hälsokontroller där passagernas kroppstemperatur mäts med hjälp av infraröda termometrar. Kontroller utförs på strategiska platser som ankomstområden och innan gränskontroll av nyanlända passagerare.

Även i Wuhan i Kina används infraröda termometrar samt värmekameror för att begränsa spridningen. I staden har screeningarna utökats även till tågstationer och bussterminaler nära flygplatserna, enligt kinesisk statsmedia. Dessutom har Wuhans kollektivtrafik stoppats tillfälligt för att begränsa spridningen.

Data och tjänster visar spridningen

Det finns även andra tekniska lösningar som skulle kunna vara till nytta i kampen mot viruset.

Ett exempel på det kommer från forskare på Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering som har tagit fram en interaktiv karta som visar virusets spridning. Informationen har samlats in och kopierats automatiskt från lokala kinesiska mediekanaler. Texterna har sedan översatts till engelska för att kunna platsbestämma var personen eller personerna har smittats.

Tekniktillverkaren Xiaomi, med miljontals mobilanvändare i Kina, har lagt till en funktion i bolagets digitala assistent Xiao AI som ger uppdateringar i realtid om utbrottet.

Vaccinutveckling

Än så länge finns inget vaccin mot det nya coronaviruset.

– Möjligheten att ta fram vaccin mot coronavirus har diskuterats tidigare, men det har inte kommit särskilt långt. Det ligger ett antal år bort, bland annat för att det kräver omfattande testning av effekt och säkerhet och det tar tid att bygga upp en produktionskapacitet. Det är ingen quick fix, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten till Ny Teknik.

I vaccinutveckling är det viktigt att snabbt kunna ta reda på så mycket som möjligt om viruset. Ett sätt att göra det skulle kunna vara att använda sig av mer avancerade teknik, som nanoskopi. Det är en metod, belönad med Nobelpriset 2014, för att kunna se mycket små objekt med hjälp av ljusmikroskopi. På så sätt kan forskare studera hur virus påverkar levande celler.