Digitalisering

Här är internets framtid

Blir det FN som lägger fast ramverket för nätsäkerhet i framtiden? Eller kommer cyberbrotten att leda till att människor lämnar internet? Ernst & Young målar upp fyra olika framtidsscenarier i en ny rapport.

Publicerad

Det är framför allt frågor om integritet och säkerhet som Ernst & Young har tittat på, samt hur internet kan integreras med vardagslivet i framtiden. Resultatet blir fyra olika scenarier, som kallas ”full fart framåt”, ”berg- och dalbana”, ”hastighetskontroll” och ”växla ner”.

I ”full fart framåt” har den virtuella och fysiska världen integrerats helt och säkerhets- och integritetsfrågorna är under kontroll genom ett regelverk framtaget av FN.

Ett nytt internet har skapats med separata servrar och routrar för att öka säkerheten. Det gamla internet används bara för aktiviteter med låg risk, till exempel att läsa nyheter eller lyssna på musik, medan det nya, säkrare internet används för tjänster som involverar personlig information eller betalningar.

I framtidsscenariot ”berg- och dalbana” däremot, är säkerhetsfrågorna inte under kontroll och cyberbrotten är omfattande. Företag använder information om enskilda personer för kommersiella syften utan begränsningar.

Den virtuella och fysiska världen håller på att integreras, men alla varumärken är inte kompatibla med varandra.

Omkring 100 miljarder prylar är uppkopplade mot internet, vilket leder till överbelastning med fördröjningar och avbrott som följd.

I scenariot som kallas ”hastighetskontroll” har myndigheter lagstiftat kraftigt för att få nätsäkerheten under kontroll. Men det har skett på bekostnad av innovationsgraden.

Den fysiska världen är skild från den virtuella världen och internet har delats upp i ett traditionellt nät för harmlösa aktiviteter och ett skyddat för mer känsliga tjänster som shopping och sjukvård.

Konsumenterna betalar ett pris för säkerheten på nätet inte bara i pengar utan också i användarovänliga tjänster, eftersom skyddsbarriärerna kräver identifiering i flera steg.

Uppkopplade prylar kan bara fungera på egen hand, vilket innebär att människor måste kombinera informationen själva. Folk kan till exempel ha smarta kylskåp och smarta papperskorgar hemma, men de är inte sammankopplade så att de kan ta fram en handlingslista automatiskt.

I framtidsscenariot ”växla ner” har varken myndigheter eller industrin lyckats lösa problemet med att konsumenters information missbrukas. Cyberbrott sker ofta och människor börjar vända ryggen till internet. Sociala medier och shopping på nätet mister sin popularitet och människor börjar koppla ifrån kommunikationskanalerna i hemmet.

Rapporten presenteras på seminariet ”Mäktar Sverige med att hantera den digitala utvecklingen” i Almedalen den 2 juli.