Populärteknik

Här är bildtekniken som kan avbilda mumiers vävnader

Tekniken gör det möjligt att se rester av fettceller, blodkärl, nerver och möjligtvis spår av sjukdomar i mumifierade kroppsdelar.

Publicerad

KTH-forskarna lånade en 2 400 år gammal mumifierad hand från Medelhavsmuseet i Stockholm. De undersökte den med hjälp av fastkontrasttomografi, som är en icke-förstörande diagnostisk bildteknik. Den avbildar inte bara absorptionen utan även fasskiftet. Tekniken liknar den datortomografi som används medicinskt, och ger många projektionsbilder i olika vinklar, som sedan används för att rekonstruera en 3D-bild. Med fastkontrasttomografi har forskarna kunnat se resterna av fettceller, blodkärl, nerver och olika hudlager i handen.

– Genom att använda faskontrast kan vi få en högre upplösning och se mer detaljer. Den här tekniken har funnits tidigare, men har aldrig testats på en mumie förut, säger Jenny Romell, forskarstudent på KTH.

Man har tidigare använt destruktiva metoder för att undersöka gamla mänskliga kvarlevor. Då har ett histologiprov använts, vilket går ut på att man tar ett snitt från en vävnad och processar det så att man kan se ämnet i ett mikroskop. Detta kan dock förstöra värdefullt material och därför prövade man fastkontrasttomografin, som inte påverkar fyndet.

– Vi tror att den här tekniken kan vara användas för att forska i sjukdomar genom tiderna och få mer information om hur människor levde förr. Man har tidigare inte kunnat studera sjukdomar som lämnat spår i mjukvävnad utan att använda destruktiva metoder. Vi har visat att vi kan avbilda detta med en bra upplösning, sen får vi se vad arkeologin gör med detta, säger Jenny Romell.

Fastkontrasttomografin har tidigare använts i stora synktrotronanläggningar och inte i vanliga laboratorium. Men i framtiden tror man att tekniken kan användas inom andra områden som att studera sjuk vävnad.

– Jag tror att man kommer att kunna använda fastkontrasttomografin inom medicinska studier, men det är möjligt först längre fram i tiden, säger Jenny Romell.