Innovation

Hämtade proverna avslöjar: Asteroiden Ryugu reflekterar knappt något ljus

Illustration av Hayabusa2 vid Ryugu.  Foto: ISAS/JAXA
Illustration av Hayabusa2 vid Ryugu.  Foto: ISAS/JAXA
Asteroiden Ryugu har en diameter på cirka 900 meter. Foto: JAXA/TT
Asteroiden Ryugu har en diameter på cirka 900 meter. Foto: JAXA/TT
Kapseln som Hayabusa2 släppte ner till jorden hämtas upp i Australien. Foto: JAXA/TT
Kapseln som Hayabusa2 släppte ner till jorden hämtas upp i Australien. Foto: JAXA/TT
Jord från asteroiden Ryugu. Foto: JAXA/TT
Jord från asteroiden Ryugu. Foto: JAXA/TT
En del av jorden som hämtades från Ryugu utställd på museum.  Foto: Yoshio Tsunoda/AFLO/Shutterstock/TT
En del av jorden som hämtades från Ryugu utställd på museum.  Foto: Yoshio Tsunoda/AFLO/Shutterstock/TT

2020 återvände den japanska rymdsonden Hayabusa 2 med jordprover från asteroiden Ryugu. Proverna är bland de äldsta vi har tillgång till – från när solsystemet var ungt.

Publicerad

Japan aerospace exploration agency (JAXA) sköt den tredje december 2014 upp rymdsonden Hayabusa2 i rymden. Fyra år senare nådde sonden sitt mål – asteroiden Ryugu. Hayabusa 2 undersökte asteroiden i över ett års tid och samlade in jordprover.

Proverna levererades till jorden den femte december 2020 då en kapsel från rymdsonden slog ner i södra Australien. 

Kapseln som Hayabusa2 släppte ner till jorden hämtas upp i Australien. Foto: JAXA/TT
Kapseln som Hayabusa2 släppte ner till jorden hämtas upp i Australien. Foto: JAXA/TT

I två artiklar publicerade i Nature Astronomy presenteras nu jordprovernas egenskaper. Den diamantformade asteroiden Ryugu tros kunna ge oss ledtrådar om solsystemets tidiga dagar och om hur livsviktiga mineraler har bildats och kommit till jorden.

Asteroiden reflekterar bara två procent av allt ljus

Asteroider tilldelas en spektralklass baserat på färg och ibland också på albedo, andelen strålning som återkastas av en belyst yta eller kropp. Ryugu är en kolhaltig asteroid, typ C, och har en diameter på en knapp kilometer. Kolhaltiga asteroider är den vanligast förekommande sorten och tros hålla bland de äldsta och mest orörda materialen i solsystemet. 

Asteroiden Ryugu har en diameter på cirka 900 meter. Foto: JAXA/TT
Asteroiden Ryugu har en diameter på cirka 900 meter. Foto: JAXA/TT

Typ C-asteroider tros vidare vara ursprunget till en del av jordens vatten och organiska föreningar. Detta då asteroidernas sammansättning stämmer väl överens med den hos kolhaltiga kondritmeteoriter. Forskare tror att meteoriterna bildas vid kollisioner mellan asteroider för att senare slå ner på jorden och då föra med sig livets byggstenar. 

Jordproverna som har samlats in är väldigt mörka. Enligt en av de två forskningsstudierna är det bara två procent av det ljus som träffar Ryugus yta som reflekteras. Asteroiden har också en porositet på 46 procent – högre än någon annan asteroid som har studerats.

Jord från asteroiden Ryugu. Foto: JAXA/TT
Jord från asteroiden Ryugu. Foto: JAXA/TT

Den andra studien fokuserar på asteroidens sammansättning. Genom att studera jordproverna med mikroskop har observationer gjorts i det synliga och infraröda spektrumet.

Jordprovet består av en hydrerad matris, ungefär som lera, innehållande flertalet organiska molekyler. Provet innehåller också avskilda delar med karbonater, salt av kolsyra, och andra flyktiga ämnen.

Observationer av Hayabusa 2 bekräftas

Enligt observationer gjorda på plats av Hayabusa 2 är Ryugu enhetlig i struktur och sammansättning. Detta bekräftas nu av jordproverna som också påminner om prover från kolhaltiga kondritmeteoriter – om än mörkare och mer porösa.

En del av jorden som hämtades från Ryugu utställd på museum.  Foto: Yoshio Tsunoda/AFLO/Shutterstock/TT
En del av jorden som hämtades från Ryugu utställd på museum.  Foto: Yoshio Tsunoda/AFLO/Shutterstock/TT

Enligt forskarna är jordprovet ett av de äldsta som vi har tillgång till vilket ger oss en unik chans att fortsätta studera ursprunget och framväxten av vårt solsystem. 

Hayabusa 2 har nu fått ett nytt mål. Jaxa styr rymdsonden mot asteroiden 1998 KY26 dit sonden förväntas nå 2031. 1998 KY26 är en nästintill sfärisk asteroid med en diameter på runt 30 meter.

Kort om Ryugu

Asteroiden Ryugu upptäcktes den tionde maj 1999 av Lincoln near-earth asteroid research-projektet, ett amerikanskt samarbetsprojekt för att upptäcka asteroider nära jorden.

Asteroiden fick då benämningen 1999 JU3 samt numret 162173. Först ett år efter att Hayabusa 2 skjutits upp fick asteroiden namnet Ryugu  som kommer från en japansk folksaga.  

Ryugu valdes som mål för Hayabusa 2 eftersom dess omloppsbana var passande för att besöka asteroiden och sedan återvända till jorden. Vidare är Ryugu en asteroid av typ C. Dessa asteroider tros vara ursprunget till meteoriter som faller till jorden och för med sig både vatten och organiskt material. 

Källa: Jaxa