Övriga nyheter

"Gynnsam kombination av kompetens och växande marknad"

Didier Schreiber
Didier Schreiber

Statliga Fouriertransform är majoritetsägare i nystartade Vicura. Vid årsskiftet blev företaget arbetsgivare åt 50 före detta Saab-ingenjörer. Som fristående utvecklingskonsult ska Vicura sälja teknik till fordonstillverkare över hela världen.

Publicerad

<p>Ny Teknik har träffar Didier Schreiber, en av de som avgör var det statliga riskkapitalbolaget Fouriertransform ska investera skattepengarna.</p> <p>Varför är det här en intressant investering för Fouriertransform?</p> <p>- Vi ser en gynnsam kombination av väldigt hög kompetens och en växande marknad. Konsultverksamheten inom konstruktion för transmissionssystem kommer att öka, eftersom många tillverkare saknar interna resurser att köra alla projekt på egen hand.</p> <p>Vad blir Vicuras verksamhet?</p> <p>- Företaget ska jobba på kunduppdrag. Det kommer inte nödvändigtvis att finnas en färdig produkt som det görs kundanpassningar av. Man kommer att jobba med varje kund, antingen i stora projekt från scratch eller i mindre projekt där man återanvänder befintlig kunskap.</p> <p>Hur ska produktionen ske?</p> <p>- I dag är Vicura en renodlad konstruktionsbyrå. Men kunder kan ändå vända sig till företaget och få en produkt levererad, tack vare att Vicura tillsammans med tillverkare kommer att erbjuda kompletta lösningar till kund. </p> <p>Vad ingår i övertagandet?</p> <p>- Ett femtiotal personer och en del intellectual property i form av patent och annat.</p> <p>Hur stor är investeringen?</p> <p>- Det säger vi inte.</p> <p>Varför? Ni har offentliggjort hur stora Fouriertransforms tidigare investeringar är.</p> <p>- Vi har partner som är med och finansierar. En är Almi Företagspartner Väst, men det finns fler och de vill inte bli offentliga än. </p> <p>- Jag vill dock betona att Saab inte är en av dem. Saab har ingen ägarandel i Vicura. </p> <p>Finns det något i affärsuppgörelsen som säkrar Saab som kund?</p> <p>- Vi kan inte kommentera affärsuppgörelsen med Saab. Saab är i dag en kund och vi hoppas att de fortsätter att köpa tjänster hos Vicura, men långsiktigt det är det upp till Vicura att bevisa att man kan leverera. Verksamheten är igång och jakten på kunder är givetvis en av de första uppgifterna. Redan finns kontakt med ett antal potentiella kunder. </p> <p>Vad talar för att Vicura ska lyckas?</p> <p>- Det finns ett stort kunnande om industrialisering av produkterna, något som många av konkurrenterna saknar. </p> <p>- Och inom områden som beräkning och simulering ligger Vicuras kunnande i nivå med eller över konkurrenternas.</p>