Digitalisering

Grundfelet åtgärdat hos Telia och Tele2

Foto: TT
Foto: TT

Stora störningar i mobil- och internettrafiken orsakade problem i hela landet på måndagen. Problemet, som bland annat påverkade samtal till nödnumret 112, åtgärdades först efter drygt fem timmar.

Publicerad

Driftstörningarna, som drabbade kunder hos Telia och Tele2 i deras gemensamma 3G-nät, startade vid niotiden. Först vid 14.30 hade grundfelet åtgärdas.

– Det är förstås allvarligt att så här stora störningar kan inträffa och pågå så länge, säger Staffan Lindmark, jurist vid Post- och telestyrelsen (PTS) till TT.

Problemet, som uppstod på grund av ett tekniskt fel i en routerhårdvara, påverkade främst mobilsurf och internettelefoni, men även viss fast telefoni. I vissa fall har det inte gått att ringa. I andra fall har samtal avbrutits, något som bland annat påverkat samtal till nödnumret 112.

Enligt Miklael Tofvesson vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap finns inga indikationer på att personer som behövt akut hjälp drabbats av störningarna.

– Vi har stått beredda om det skulle få allvarliga effekter och spridning till andra delar av samhället, säger han till TT.

Enligt Telia var kunder i Stockholm, Östergötland, Södermanland och Västmanland extra drabbade.

Tele2 uppger att det vid tolvtiden skedde "väsentliga förbättringar" för röstsamtal. Klockan 14.30 var nätet fullt fungerande igen, enligt operatören.

– Vi har en god säkerhet. Men det är ingen försäkring att det kan bli fel. Med ett så uppkopplat samhälle är det självklart viktigt att det fungerar. Nu har det varit besvärligt under flera timmar. Just därför såg vi extra allvarligt på det här, säger presschefen Oliver Carrà.

Han tillägger att även om felet identifierats, vet de ännu inte exakt vad som orsakade det.

TT: Finns det risk att det kan inträffa igen?

– Vi gör, som vi alltid gör, en utredning och vidtar de åtgärder som krävs för att det inte ska hända igen.