Miljö

Grönt ljus för norsk oljeutvinning i Arktis

Norge har tack vare intäkter från oljeindustrin världens tredje högsta BNP per capita. Arkivbild. Foto: Hakon Mosvold Larsen NTB/Scanpix/TT
Norge har tack vare intäkter från oljeindustrin världens tredje högsta BNP per capita. Arkivbild. Foto: Hakon Mosvold Larsen NTB/Scanpix/TT

Den norska statens planer för utvidgad oljeexploatering i Arktis har fått grönt ljus i en andra domstolsprövning. Greenpeace planerar att överklaga domen till Norges högsta domstol.

Publicerad

Den norska huvudstaden Oslos motsvarighet till hovrätten, Borgarting lagmansrett i Oslo, har avvisat en stämningsansökan mot planerna på oljeutvinning i Arktis, som motiverades med att fler oljeprojekt i området innebär ett brott mot den norska grundlagen då de kränker norska invånares rätt till en hälsosam miljö.

Flera provborrningar

Bakom stämningsansökan, i vilken det även hänvisas till att exploateringen strider mot Parisavtalet, står bland annat miljöorganisationen Greenpeace och andra miljöaktivister, som reagerade på ett tiotal oljelicenser i Arktis som delades ut 2015–2016 till bland andra oljebolagen Equinor och svenska Lundin Petroleum.

Oljebolag har redan genomfört provborrningar på flera håll i de områden som licenserna avser, utan att hitta några större oljefynd.

Miljöorganisationerna bakom stämningen kommer att överklaga domen, skriver Greenpeace i ett pressmeddelande.

Greenpeace tillägger trots bakslaget att man gjort vissa framsteg i den andra prövningen av stämningen jämfört med den första.

”Borgartinget bekräftar att grundlagens miljöparagraf är en rättighet, att alla utsläpp måste ses i sin helhet och att utsläpp från förbränning av norsk olja i andra delar av världen är relevanta under miljöparagrafen” skriver den norska Greenpeace-chefen Frode Pleym i pressmeddelandet.

Behöver inte betala rättegångskostnader

Enligt domen kommer miljöorganisationerna inte behöva betala rättegångskostnaderna.

Utöver Greenpeace och organisationen Natur och ungdom står norska Naturskyddsföreningen och organisationen Far- och morföräldrarnas klimataktion bakom stämningen mot norska statens utdelning av oljelicenser i Arktis.