Digitalisering

Gripens "svarta låda" på fel plats i planet

Det kraschskyddade dataminnet, som kan avslöja orsaken till Jas-haveriet saknas fortfarande. Sex veckor efter olyckan över Vänern börjar Haverikommissionen och Flygvapnet nu ifrågasätta placeringen av den orange-färgade, så kallade "svarta lådan".

Publicerad

Dataminnet, som är monterat i roten på Gripens stjärtfena, slogs loss vid kraschen mot vattnet. Den lilla "pingsändaren" som ska hjälpa bärgarna att lokalisera kraschminnet, har lossnat från själva lådan. Fenan och "pingsändaren" är bärgade, men själva dataminnet ligger kvar på 80 meters djup någonstans i Vänern.
- När vi gått in "bakom skruvarna" för att finna orsaken till att sändaren slagits loss från minnet, kommer vi kanske att föreslå förbättringar i monteringen av Gripens kraschskyddade minne. För närvarande får vi nöja oss med att konstatera att bärgarna fått upp sändaren naken, utan det viktiga minnet, säger Rune Lundin, tekniske utredare i haverikommissionen för Gripenhaveriet.
Men kraschminnet är haverikommissionens viktigaste verktyg i utredningen. Minnet registrerar kontinuerligt data om flygplanets funktioner och bana i luften. Minneskretsen i lådan matas från en av flygplanets huvuddatorer. Data tas in och spottas ut så att minnet hela tiden lagrar information för de senaste fem minuternas flygning.
- Främre delen av stjärtfenan, där kraschminnet satt, är väldigt illa skadad. Bärgarna har också fått upp en bit av minneslådan som brutits loss, precis som sändaren, säger Jan Wikström, teknisk chef på F7 i Såtenäs. Han arbetade tidigare på FMV och med om att välja platsen för Gripens kraschminne.
- Placeringen i stjärtroten härstammar från Viggen. Där fenan, vid haverierna, oftast ramlat loss i ett stycke, både vid nedslag i marken och i vattnet. Därför blev det valet även i Gripen.
Bärgarna är också på jakt efter ännu ett dataminne. Det är den bandspelare som spelar in vad föraren ser på instrumenten i kabinen. Denna uppdragsbandspelare lagrar information från hela flygpasset. På bandet finns en mängd data som piloten, efter passet, kan köra upp i dator hemma på divisionen. Dessa data skulle kunna ge ett mycket värdefullt underlag om man inte skulle hitta kraschminnet.
Skulle bärgarna misslyckas med både kraschminnet och uppdragsbandet, återstår för haverikommissionen att använda flygdata från det andra Gripenplanet. Det som agerade målplan under den ödesdigra jaktövningen. Med data för det planet och uppgifter från piloterna kan tekniker från Saab och flygvapnet simulera det havererade planets manövrer i en tredimensionell datavärld.
- Saab har naturligtvis redan ganska långt gångna simuleringar på gång som kan visa det troliga förloppet, säger Rune Lundin.