Digitalisering

Grävregler försvårar svensk bredbandsutbyggnad

Det finns risk för att regeringens bredbandsmål inte uppfylls, och det på grund av Trafikverkets anläggningsprinciper, skriver Post- och telestyrelsen (PTS) i en ny rapport.

Publicerad

Regeringens mål om att 95 procent av Sveriges hushåll ska ha tillgång till bredband med minst 100 mbit/s år 2020 riskerar att misslyckas. Det hävdar PTS, som i en ny prognos skriver ned utbyggnaden av det snabbare bredbandet i Sverige till 87–90 procent.

Enligt myndigheten är den bakomliggande orsaken en ökad oro för kostnaderna i anläggandet av bredband på landsbygden, vilket följer på Trafikverkets principer om att fiber måste grävas ned i anslutning till många mindre länsvägar.

Post- och telestyrelsen uppmanar nu regeringen att ge Trafikverket ett tydligare uppdrag där ett mer aktivt ansvar för främjandet av bredbandsutbyggnaden tas. PTS föreslår även att myndigheten utreder hur sådan infrastruktur, på ett kostnadseffektivt sätt, kan anläggas i eller vid vägen.

”I glesbefolkade områden kan en bra bredbandsuppkoppling vara skillnaden mellan att flytta eller bo kvar, att lägga ner eller utveckla en verksamhet. Därför är det viktigt att på olika sätt skapa förutsättningar att uppnå de ambitiösa målen bredbandsutbyggnaden”, kommenterar Post- och telestyrelsens generaldirektör Dan Sjöblom i ett pressmeddelande.