Populärteknik

Gps ger bättre väderprognoser

En svärm av minisatelliter ska utnyttja gps-signalerna för att förutsäga vädret.

Publicerad

Det amerikanska företaget Spire Global fick upp sin första satellit i rymden 2013 efter en finansieringskampanj på Kickstarter. Det var en minisatellit av typ Cubesat som bara väger omkring ett kg.

Nu ska företaget bygga 100 nya minisatelliter som ska användas för att göra bättre väderprognoser. Tekniken som ska användas heter GPS Radio Occultation. I den tar lågflygande satelliter emot gps-satelliternas radiosignaler som bryts på olika sätt av jordens atmosfär. Ur brytningsmönstret kan man sedan beräkna väderfaktorer som temperatur, lufttryck och luftfuktighet.

Dessa data sänds sedan till jorden där meteorologer använder dem för att göra sina prognoser.

Men idag är väderdata från satelliter en bristvara, skriver Spire. För närvarande finns det bara omkring 20 vädersatelliter som tillsammans genererar omkring 2 000 mätdata per dag. Men många av de satelliterna börjar bli gamla och ska tas ur drift. Och det kommer att dröja upp till fem år innan de ersätts. Enligt USA:s regering kommer det att leda till att meteorologerna för första gången på 50 år inte får tillgång till viktiga data som behövs för att hitta hotande väderfenomen som tropiska lågtryck och vinterstormar.

Innan årets slut räknar Spire med att sända upp 20 av sina satelliter. De ska generera fem gånger mer väderdata än vad dagens vädersatelliter producerar. När alla hundra satelliterna finns på plats 2017 kan de förse meteorologerna med 100 gånger mer data än vad som erbjuds idag.

Spires satelliter är ungefär lika stora som en skokartong och väger bara några kg vilket gör dem dramatiskt mycket billigare att sända upp i rymden än traditionella vädersatelliter i storlekar som en personbil och vikter på flera ton. Det låga priset gör dessutom att satelliter som slutar fungera är lätta att ersätta.

Dagens vädersatelliter ger bara tillräcklig data för omkring en fjärdedel av jordens yta men när Spires alla satelliter är på plats ska hela jorden inklusive alla haven täckas in, skriver företaget på sin webbplats.