Tekniknyheter

Gör en extra penny Big Ben snabbare?

Foto: Han Yan/ All Over Press
Foto: Han Yan/ All Over Press
Professor Göran Grimvall
Professor Göran Grimvall

MINIPROBLEMET. Vad blir effekten av att lägga ett mynt på pendelkroppen?

Publicerad

Big Ben är egentligen namnet på den största gjutna klockan, men används mer allmänt för hela klockan inklusive tornet. Det är ett pendelur drivet av lod som hissas upp tre gånger i veckan. Uret går normalt med ett fel som är högst någon sekund, räknat från när klockan först börjar ljuda.

Gången justeras genom att man lägger gamla pennymynt överst på den tunga pendelkroppen. Inverkan av ett mynt är 0,4 sekunder per dygn.

Går klockan fortare eller långsammare när man lägger på ett mynt?

Svaret längre ned på sidan:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lösning: En pendels svängningstid beror inte på pendelns massa utan på dess längd. Men när man lägger ett mynt längst upp på själva pendelkroppen förskjuter man dess masscentrum uppåt, så att pendellängden effektivt sett förkortas.

Uret går då snabbare.

På likande sätt finns det ofta längst ner på en moraklockas pendel en gängad tapp med en mutter som kan skruvas uppåt eller nedåt. Går klockan för långsamt skruvar man upp muttern en aning.