Digitalisering

Google: Gör vi användaren till hajmat är det ett problem

Foto: TT
Foto: TT

Integritet är en kärnfråga när Google utvecklar sina produkter, enligt Sam Heft-Luthy, produktansvarig på Google.

Publicerad

– Inget bolag vill göra en produkt som får användaren att känna obehag. Det är ingen bra affär, säger han.

Google har sedan i maj rullat ut en rad nya verktyg som ska hjälpa användare att skräddarsy vilka spår man vill lämna efter sig och hur länge de ska finnas tillgängliga.

– Google tjänar ingenting på att framställa det som att vi är i ett läge där det inte finns mer för oss att göra, säger Sam Heft-Luthy.

– Om vi inte tillgodoser våra användares behov och vi inte utformar våra tjänster på ett sätt som gör att det känns bra att använda dem skapar vi en existentiell risk för oss. Vi vill inte befinna oss där, tillägger han.

"Något vi måste jobba på"

Heft-Luthy jobbar på den Google-avdelning som samordnar och styr sökjättens utveckling av användarvänliga verktyg för integritets- och dataskydd på sökjättens olika plattformar.

– Det är något som inte står rätt till om användare känner att våra tjänster inkräktar på deras integritet eller om det är svårt att förstå hur detta fungerar, säger han.

För Google och andra stora aktörer på internet och mobilmarknaden handlar det om att hantera en världsomspännande oro.

"Ur ett rent dataperspektiv, Apple servar dig; Google serverar dig till hajarna", skriver Aaron Soice, i en artikel i tidningen The New York Times med tips på hur man undviker att lämna spår efter sig på internet.

När TT visar citatet svarar Heft-Luthy att Googles affärsmodell är att leverera annonser som välkomnas och är relevanta för användarna.

– Om det i något läge känns som att vi gör användaren till hajmat är det ett problem. Det är något vi måste jobba på, något vi måste titta på noga och något som vi vill ställa tillrätta.

"Ingen bra affär"

Enligt Heft-Luthy är integritet en kärnfråga för Google när man utvecklar nya och befintliga tjänster och appar.

– Google tjänar inga pengar på en annons om användare inte tycker att den är användbar. Om en annons uppfattas som att den inkräktar på någons privata sfär gör den inte användarens liv enklare. Då uppfyller inte produkten sitt grundsyfte, säger han.

– Vi levererar produkter. Inget bolag vill göra en produkt som får användaren att känna obehag. Det är ingen bra affär, tillägger han.

I slutändan handlar det om att tekniken måste bli bättre på att visa respekt för hur människan fungerar, enligt Heft-Luthy.

– Om du går till ditt Google-konto och ser vilken data som finns om dig där ska det inte vara någon överraskning. Det borde inte vara så. Men vi vet att det händer, säger han.

Ett annat omdebatterat problem är krångliga användarvillkor och ständiga krav på medgivanden som användare av internet- och mobiltjänster ständigt ställs inför. Omkring var fjärde svensk internetanvändare godkänner villkor utan att förstå vad de har gått med på eller hur informationen ska användas, enligt rapporten "Svenskarna och internet" från Internetstiftelsen.

– Det är ett stort problem över hela internet, säger Heft-Luthy.

Ses som ett designproblem

Ur Googles perspektiv är det ett designproblem.

– Ansvaret ligger på den som bygger en produkt att formulera användarvillkoren på rätt sätt. Det handlar om vad man kan kalla "tråkig produktutveckling", säger Heft-Luthy.

Hans egna tips när det gäller integritetsskydd på nätet är att noga gå igenom vilka behov man har och sedan exempelvis använda Googles verktyg för automatisk borttagning av sökhistorik.

– Integritet betyder olika saker för olika människor, säger Heft-Luthy.

Han påminner om att det inte bara handlar om att skydda sig mot annonsindustrins datainsamling.

– Det är också frågan om den frihet det innebär att känna sig säker i sitt samhälle. Det kan också vara en fråga om skydd mot våld i nära relationer och friheten att slippa risken för statlig övervakning.

– Men att säga att behoven skiljer sig åt mellan olika användare innebär inte att vi abdikerar från ansvar. Vi inser att vi måste bygga tekniska lösningar för skydd av integritet som är tillräckligt dynamiska för att täcka alla användares behov.