Miljö

Giftigt vatten blir en fråga för Högsta domstolen

Under många år har giftiga fluortillsatser använts i brandsläckningsskum, vilket har förorenat grundvattnet i närheten av brandövningsplatser. Foto: Fredrik Sandberg / TT
Under många år har giftiga fluortillsatser använts i brandsläckningsskum, vilket har förorenat grundvattnet i närheten av brandövningsplatser. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Dag efter dag drack 5 000 invånare i Blekinge ett förorenat dricksvatten. Nu kommer PFAS-skandalen att hissas upp till Högsta domstolen, som ska avgöra om vatten är en produkt.

Publicerad

– Allt känns hopplöst. Ingen vill ta ansvar, säger Kallingebon Annika Lilja.

Annika Lilja, 38, sätter glaset under kranen och fyller det med dricksvatten. Hon minns tydligt måndagen den 16 december 2013. Då fick hon och runt 5 000 andra invånare i Kallinge och Ronneby beskedet att deras dricksvatten var förorenat med den numera förbjudna kemikalien PFAS.

– Jag fick höra på radion att den vanligaste biverkningen av giftet var sköldkörtelsjukdomar – och det var ju det jag hade, säger hon och skakar på huvudet.

– Det är även ärftligt och vi har det i släkten, men nu tänker man ju att man inte vet vad det beror på. Jag var väl egentligen lite för ung för att få giftstruma vid 35 års ålder.

Läs mer:

Bara ett par kilometer från Annika Liljas lägenhet i centrala Kallinge ligger källan till att Brantafors vattenverk pumpat ut förorenat vatten. Från en brandövningsplats på flygflottiljen F17 har brandskum med kemikalier sipprat ned i grundvattnet och vattentäkten. Hur länge vattnet har varit förorenat vet ingen, men det aktuella skummet ska ha använts åren 1985–2003.

– Det kanske har varit som värst de senaste tio åren – min tolvåriga dotter har druckit förgiftat vatten under mer än halva sin livstid, säger Annika Lilja, som flyttade till Kallinge 2007.

Situationen i Blekinge saknar motstycke i Sverige.

– För svenska förhållanden är det hittills alldeles unikt med så här höga halter i dricksvattnet, säger professor Kristina Jakobsson.

I USA har kemiföretaget Dupont nyligen dömts att betala motsvarande sex miljarder kronor till 3 500 personer som drabbats av att företaget förorenat dricksvatten med ämnet PFOA i delstaterna Ohio och West Virginia. Studier på tiotusentals drabbade i området har visat på en ökad risk för exempelvis flera cancersjukdomar, sköldkörtelsjukdomar och tarmsjukdomen ulcerös kolit.

Försvarsmakten har tagit på sig ansvaret för att vattnet förorenats i Kallinge och Blekinge, men säger sig inte ha känt till riskerna med brandskummet. Runt 170 personer har i stället stämt det kommunala vatten- och avloppsföretaget Ronneby Miljö och Teknik (Miljöteknik) eftersom det är kommunen som levererat det förorenade vattnet.

– Vi är inte ute efter något stort skadestånd. Sverige är inte USA. Men vi vill att någon tar ansvar, att mer pengar avsätts till långsiktig forskning och att de som är sjuka får hjälp, säger Herman Afzelius, ordförande för PFAS-föreningen i Kallinge och Ronneby.

Läs mer:

Miljöteknik anser att föreningens krav om skadeståndsansvar ska prövas enligt lagen om allmänna vattentjänster. PFAS-föreningen anser att det är produktansvarslagen som ska tillämpas.

– Enligt produktansvarslagen har du ett strikt ansvar om du levererar giftigt vatten, men enligt lagen om allmänna vattentjänster krävs det att du har varit vårdslös för att ansvar ska inträda, säger advokat Göran Starkebo, föreningens juridiska ombud.

Parterna ska träffas i Blekinge tingsrätt den 15 juni och båda sidor vill att frågan om vilken lag som ska tillämpas ska skickas direkt upp till Högsta domstolen för ett snabbt avgörande. Om HD anser att vatten inte är en produkt kommer föreningen antagligen att lägga ner rättsprocessen.

– Då är det för stor risk att vi förlorar och får betala rättegångskostnaderna. Först bli förgiftad och sedan kanske få betala för det – smaka på det, säger Herman Afzelius.

PFAS

PFAS står för poly- och perfluorerade alkylsubstanser och omfattar ett stort antal ämnen.

Gruppen kännetecknas av starka bindningar mellan kol- och fluoratomer och ämnena är därför långlivade i naturen. De misstänks också vara giftiga för människor om de intas i höga halter under lång tid.

EU:s livsmedelsmyndighet Efsa har utfärdat hälsobaserade riktvärden, så kallat tolerabelt dagligt intag, för PFOS och PFOA. Värdena anger vilka halter som ska vara säkert att få i sig varje dag. För PFOS gäller 150 nanogram per kilo kroppsvikt och dag. För PFOA är värdet 1 500 ng/kg och dag.

PFOS står för perfluoroktansulfonat och PFOA står för perfluoroktansyra.

Livsmedelsverket i Sverige har utfärdat rekommendationer som innebär en så kallad åtgärdsgräns vid 90 ng PFAS per liter vatten. Summan av elva olika PFAS-ämnen ska då räknas ihop.