Miljö

Giftigt släckskum i grundvattnet ska spåras

Brandövningsplats, där brandskum med PFAS användes, på F17 i Kallinge. Foto: Johan Nilsson/TT
Brandövningsplats, där brandskum med PFAS användes, på F17 i Kallinge. Foto: Johan Nilsson/TT

Nu ska tusentals platser som har utsatts för hälsofarligt brandskum granskas. Det uppger Sveriges Radio Ekot.

Publicerad

Myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) ska granska 5 300 av de totalt 18 000 platser som utsattes för hälsofarligt brandskum vid släckinsatser mellan 1998 och 2015, enligt Sveriges Radio Ekot.

Sedan 2016 avråder Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) all användning av släckskum för att det innehåller hälsofarliga ämnen som kan riskera att förorena grundvattnet. Trots det används årligen 50 000 liter med så kallat PFAS. Hur ofta det används varierar mellan regionerna i landet.

Föroreningar i dricksvatten har upptäckts på flera håll i landet. Inte minst i närheten av brandövningsplatser. 2016 beräknade Naturvårdsverket att omkring 300 000 svenskar kan ha exponerats för PFAS över gränsvärdena genom dricksvattnet. Den siffran väntas stiga.

SGU:s riskbedömningar kommer att redovisas i november.

– Jag kan inte utesluta att man hittar nya platser där det finns anledning att provta vattnet, säger Lars Rosenqvist, hydrogeolog på SGU, till Ekot.