Innovation

Genmodifierade myggan kan ha skapat ännu värre hybrid

Foto: Centers for Disease Control and Prevention
Foto: Centers for Disease Control and Prevention

Bolaget släppte ut miljontals genmodifierade myggor som skulle ge en livsoduglig avkomma. Nu hävdar fristående forskare att korsningen med originalet kan ha skapat en potentiellt farligare mygga.

Publicerad

För att få bukt med myggburna sjukdomar kring brasilianska Jacobina introducerades en genmodifierad version av Aedes aegypti. Det var en blandning av brasilianska myggor med tillägg av gener från kubanska och mexikanska sorter.

Myggan hade försetts med vad det brittiska biotech-bolaget Oxitec kallar för en dödlig gen. Detta skulle göra att avkomman mellan den manipulerade insekten och inhemska myggarten blev mycket liten och så livsoduglig att den i sin tur inte skulle kunna fortplanta sig vidare.

Från 2013 och till 2015 släppte bolaget ut miljontals manipulerade hannar – i svärmar om 450 000 i veckan, under sammantaget 27 månader. Laboratorietester visade att 3 procent av honorna lyckades få avkomma trots den destruktiva genen, men man bekräftade att ättlingarna var så svaga att de inte lyckades reproducera sig.

Nu har en fristående forskargrupp granskat resultatet och konstaterar att metoden har minskat myggbeståndet lokalt med upp till 85 procent. Men teamet har också upptäckt något annat som är oroväckande.

Inga kända hälsorisker

Forskarna gjorde genetiska analyser på myggbeståndet sex-, tolv-, 27- och 30 månader efter utplanteringen. De kunde då bland annat se att vissa av generna från den manipulerade myggan hade överförts till den inhemska arten. En del av den lilla avkomman hade haft kraft att fortplanta sig.

Den nya populationen är alltså en hybrid mellan den lokala sorten och den inplanterade myggan.

– Det hävdades att gener från den utplanterade stammen inte skulle kunna ta sig in i den generella populationen eftersom avkomman skulle dö. Detta var uppenbarligen inte vad som hände, säger Jeffrey Powell, professor inom ekologi och evolutionsbiologi vid Yale University i ett uttalande.

Han konstaterar att man i dagsläget inte känner till några ökade hälsorisker för människor som hybriden skulle kunna medföra. Men generna som har överförts är inte de tänkta som skadar myggan. Det handlar istället om andra gener som i sin tur har överförts från mexikanska och kubanska myggor.

Spekulationer kritiseras

Enligt forskarna kan resultatet, ironiskt nog, bli en mycket mer stryktålig stam som eventuellt skulle kunna vara mer motståndskraftig mot insektsmedel, eller effektivare när det kommer till att överföra sjukdomar.

Forskarna har presenterat sin studie i Scientific Reports. Oxitec har kritiserat forskarnas arbete och krävt att tidningen ska granska dessa ”missvisande och spekulativa uttalanden”.

– Vi är inte överraskade över resultatet, men det som överraskar oss är de spekulationer som författarna har ägnat sig åt, säger Nathan Rose på Oxitec till Live Science.

Nu har studien fått ett tillägg där redaktören bekräftar att tidskriften har tagit kritiken i övervägande.