Innovation

Gammal medicin med tillväxthormon befaras kunna orsaka alzheimer

Arkivbild från 2002 från när svenska forskare tagit unika bilder av de proteinklumpar som bildas i hjärnan vid alzheimers sjukdom. Foto: UPPSALA UNIVERSITET/SCANPIX/TT
Arkivbild från 2002 från när svenska forskare tagit unika bilder av de proteinklumpar som bildas i hjärnan vid alzheimers sjukdom. Foto: UPPSALA UNIVERSITET/SCANPIX/TT
Hjärnbilderna kan vara svåra för att tyda för blotta ögat. A: äldre man med alzheimer, B: äldre kvinna med en mild kognitiv nedsättning och C: äldre man utan alzheimer eller mild kognitiv nedsättning. Foto: Radiological Society of North America
Hjärnbilderna kan vara svåra för att tyda för blotta ögat. A: äldre man med alzheimer, B: äldre kvinna med en mild kognitiv nedsättning och C: äldre man utan alzheimer eller mild kognitiv nedsättning. Foto: Radiological Society of North America

Personer som har behandlats med en äldre variant av tillväxthormoner kan löpa ökad risk att drabbas av Alzheimers sjukdom. Det befarar forskare efter att ha funnit bevis för att medicinen kan innehålla "frön" till sjukdomen.

Publicerad

Tusentals svenskar behandlas eller har behandlats med tillväxthormoner, inte sällan som barn för att undvika en onormal kroppslängd. Förra året fick drygt 4.000 svenskar sådana hormoner, enligt Socialstyrelsens läkemedelsdatabas.

Numera framställs detta hormon syntetiskt, på laboratorium, men mellan 1950- och mitten av 1980-talet utvanns det från hypofysen hos avlidna.

Nu har amerikanska och brittiska forskare funnit bevis för att dessa tidiga hormonläkemedel ofta var kontaminerade med delar eller "frön" av samma protein som tros vara en viktig orsak bakom Alzheimers sjukdom.

Smittsam medicin

Proteinet ifråga heter beta-amyloid och är det protein som bygger upp de inlagringar eller plack som ansamlas i hjärnan hos personer med Alzheimers sjukdom. Sedan tidigare misstänker forskarna att det antagligen endast behövs mycket små mängder av detta protein till en början, för att betydligt större mängder plack ska bildas i ett senare skede.

När forskarna år 2015 obducerade åtta patienter som alla hade dött av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och fått hormonbehandling som barn, upptäckte de att sju av dessa uppvisade tydliga tecken på Alzheimers sjukdom. De var mer eller mindre fulla av de proteininlagringar som associeras med sjukdomen, även om ingen hade visat tecken på demens innan de dog.

Hos dessa patienter fanns också ett närbesläktat tillstånd som kallas för cerebral beta-amyloid-angiopati (CAA). Eftersom patienterna var förhållandevis unga, tror forskarna att orsaken var den tidigare behandlingen med tillväxthormoner. Antagligen, om än inte säkert, hade dessa patienter utvecklat Alzheimers sjukdom i ett senare skede, skriver forskarna i tidskriften Nature där forskningen presenteras.

Plack av behandlingen

Nu har forskarna undersökt bevarade flaskor med gammalt tillväxthormon, det vill säga hormon tagna från avlidna. Och de upptäckte rester av beta-amyloid i samtliga flaskor där hormonet hade utvunnits med en viss metod. I dessa flaskor fanns också ett annat ökänt protein som också sätts i samband med Alzheimers sjukdom: tau.

Forskarna injicerade även möss med hormonblandningarna och såg då att dessa utvecklade betydligt fler amyloida plack i hjärnan, jämfört med möss som injicerades med syntetiska hormoner.

Slutsatsen blir, skriver forskarna, att den ansamling av plack som sågs hos de som dog av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom orsakades med största sannolikhet av behandlingen med tillväxthormon.