Populärteknik

Fyrtaktsmotorn utvinner vätgas ur metan

Professor Andrei Fedorov och doktoranden Yuzhe Peng i laboratoriet. Foto: Candler Hobbs, Georgia Tech
Professor Andrei Fedorov och doktoranden Yuzhe Peng i laboratoriet. Foto: Candler Hobbs, Georgia Tech

Forskare vid Georgia Institute of Technology har byggt en motor som utvinner vätgas ur metangas. Motorn kan vara ett led i mer miljövänlig användning av naturgas.

Publicerad

Genom att lägga till en katalysator och ett membran som separerar vätet kan den klassiska motorn omvandla metangas till vätgas. Ett material som absorberar koldioxid minskar också utsläppen.

Innovationen skulle kunna användas vätebränsleceller i hushåll eller fordon, som utvinner sitt bränsle ur naturgas.

Maskinen kallas Champ, förkortning för CO2/H2 Active Membrane Piston reactor, och jämfört med liknande metoder för att framställa vätgas ur metan kräver den mindre vattenånga. Ett pressmeddelande från Georgia Institute of Technology beskriver hur metoden fungerar.

Illustration av processen. Foto: David Anderson, Georgia Tech
Illustration av processen. Foto: David Anderson, Georgia Tech

1. Naturgas (metan) och ånga pumpas in i en cylinder, pistongen inuti cylindern sänks. När pistongen nått botten på cylindern sluts den till med en klaff.

2. Pistongen höjer sig, och pressar ihop ånga och metan, medan cylindern hettas upp. När den nått cirka 400 grader sätter en katalytisk reaktion igång, som skapar koldioxid och vätgas. Vätgasen släpps ut genom ett membran, medan koldioxiden fångas upp av ett absorberande material.

3. När vätgasen är ute och koldioxiden uppfångad höjs pistongen och trycket i cylindern sänks. Koldioxiden släpps ut från det absorberande materialet.

4. Pistongen åker upp igen, klaffen öppnas och den koncentrerade koldioxiden släpps ut.

Än så länge sker det hela bara i labbet, och koldioxiden är en restprodukt.

Läs mer: