Populärteknik

Fruset vatten på månen bekräftat

Foto: NASA/JPL
Foto: NASA/JPL

En amerikansk studie visar att is finns uppe på marken – ”skulle kunna vara uråldriga”, skriver Nasa.

Publicerad

Förekomsten av is på månen är känd sedan tidigare, men det har inte slagits fast med säkerhet att den finns uppe på marken. Forskare har nu kunnat peka på frostfläckar vid månens bägge poler.

"Dessa islager är ojämnt fördelade och skulle kunna vara uråldriga. Vid den södra polen är det mesta av isen koncentrerad till månkratrarna, medan den norra polens is är mer brett, men sparsamt utspridd", skriver Nasa i ett pressmeddelande.

Då månen roterar med viss lutning finns det områden vid polerna dit solens strålar aldrig når. Där är temperaturen ständigt under 150 minusgrader.

Att isen går att nå från ytan innebär att den skulle kunna användas "som en resurs på plats för framtida utforskning av månen", skriver forskarna i sin rapport, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of the United States of America.