Digitalisering

FRA vägrar förhör i EU

Christina Malm.
Christina Malm.

FRA kommer inte svara på frågor om svensk signalspaning och samarbetet med NSA inför EU-parlamentet.<br/> ”Det är en nationell angelägenhet”, uppger vikarierande generaldirektören, som skäl för att inte åka till Bryssel.

Publicerad

Christina Malm, vikarierande generaldirektör på FRA (Försvarets radioanstalt), avvisar inbjudan att delta i EU-parlamentets utfrågningar kring USAs/NSAs globala massövervakningsprogram.

Sedan flera veckor tillbaka genomför Utskottet för fri- och medborgerliga rättigheter i parlamentet olika hearings i syfte att undersöka vilken roll NSA spelar.

Ledamöterna granskar också hur de europeiska signalspaningsmyndigheterna - inte minst brittiska GCHQ - arbetar i fråga om övervakning av digital data och hur EUs medborgare påverkas.

I september uppgav den brittiske undersökande reportern Duncan Cambell under en hearing att Sverige samarbetar med och står USA och andra länder i signalspaningskretsen "The Five Eyes" mycket nära.

Utskottets spanske ordförande Juan López Aguilar beslutade därför att också kalla den svenske generaldirektören för FRA Ingvar Åkesson till Bryssel. Inbjudan skickades till FRA den 9 oktober.

Men Ingvar Åkesson gick tidigare i höstas i pension och den nye generaldirektören Dag Hartelius (som utskottet skickade en kopia av inbjudan till) börjar arbeta på sin nya tjänst först den 1 november. Därför var det överdirektören Christina Malm, ställföreträdande generaldirektör, som svarade parlamentsutskottet igår.

Som skäl för att inte åka, skriver hon, att FRAs underrättelseinhämtning är en nationell angelägenhet och faller utanför EU:s mandat.

Christina Malm uppger också att FRA lyder under kontrollerande lagar och att FRA inte bedriver massövervakning - och inte heller kan göra det:

”FRA:s underrättelseaktiviteter är reglerade i explicit och omfattande nationell lagstiftning. Signalspaning används mycket restriktivt och kan inte användas för, och används inte för, något som helst 'massövervakningprogram', varken för svenska medborgare, EU-medborgare eller andra grupper av medborgare”, skriver hon.

FRA kan naturligtvis rent tekniskt bedriva massövervakning via signalspaning. Men enligt Fredrik Wallin, talesperson på FRA, syftar hon på att FRA styrs och begränsas av den svenska signalspaningslagen.

- Enligt lagen får FRA bara signalspana utifrån specifika ändamål, säger han.