Digitalisering

FRA läcker info om svenskarna

Se grafiken av Jonas Askergren
Se grafiken av Jonas Askergren

Sverige läcker mängder med signalspaningsinformation om svenskar till utländska underrättelsetjänster, utan att granska hela innehållet. Det uppges i mejl till den parlamentariska Signalspaningskommittén.

Publicerad

<p>Det finns stora brister i integritetsskyddet för svenskar när FRA, Försvarets radioanstalt, byter information med utländska underrättelsebyråer. Det uppger en person, som säger sig heta Lars och vara anställd på FRA, i ett mejl till Signalspaningskommittén. </p> <p>"Lars" uppger att det inte görs någon fullständig granskning av information som utbyts mellan FRA och underrättelseorgan i andra länder, erfar Ny Teknik. Därmed kan uppgifter om vanliga svenska medborgares mejl, telefonsamtal, kontakter och sociala nätverk hamna i händerna på utländsk underrättelsetjänst. Detta kan strida mot lagen om behandling av personuppgifter i FRAs verksamhet.</p> <p>FRA utväxlar ständigt och i stor omfattning underrättelseuppgifter med andra länder. I första hand med "den anglosaxiska klubben", där USA och dess väldiga signalspaningsorgan NSA, National Security Agency, är dominerande.</p> <p>När FRA spanar på uppdrag av sina internationella "partners" använder man deras sökbegrepp. Men FRA kontrollerar, enligt "Lars", inte allt inhämtat innehåll som man lämnar ut. Materialmängderna är för stora.</p> <p>Exempel: telefonnummer som börjar på +46 och .se-adresser filtreras bort, om FRA hittar dem. Men många svenskar har ju också e-postadresser hos bolag som Yahoo och Hotmail. FRA gör också vissa stickprov, men enligt "Lars" kränker man inte bara den personliga integriteten. FRA riskerar också lämna ut uppgifter som kan skada svenska intressen.</p> <p>FRA beställer spaning av kollegerna i utlandet och exporterar då sökbegrepp. Det sker inte minst eftersom FRA inte har byggt upp inhämtningen i kabel i tillräcklig grad, hävdar "Lars". Dessa sökparametrar fångar upp meddelanden som skickas mellan svenska medborgare eller personer som bor i Sverige.</p> <p>Enligt brevskrivaren har den svenska kontrollmyndigheten Siun, Statens inspektion för underrättelseverksamheten, inte i någon nämnvärd grad hittills granskat byteshandeln. I regeringens skrivelse till riksdagen nyligen står det att Siun inte hittat "några oegentligheter" i verksamheten.</p> <p>"Lars" hävdar också att Försvarsunderrättelsedomstolen klubbar igenom FRAs ansökningar om tillstånd "på löpande band utan att begära ytterligare underlag".</p> <p>FRA anges också vara utsatt för hårda utländska påtryckningar att börja med aktiv signalspaning. Det senare är detsamma som att inte bara lyssna på trafik, utan att begå dataintrång i nät och datorer. I dag får FRA inte syssla med detta. </p> <p>FRA ger sken av att bara samla in trafikdata när man bedriver spaning som en del av sitt tekniska utvecklingsarbete.</p> <p>Enligt "Lars" stämmer inte detta, utan "även bred innehållsinhämtning förekommer".</p>

Så fungerar FRA-spaningen

FRA får spana på:
Meddelanden mellan andra länder, som passerar Sverige.
Meddelanden mellan andra länder och Sverige, där avsändare eller mottagare finns i Sverige.

FRA får inte spana på
Meddelanden mellan personer i Sverige, som passerar via utlandet. Meddelanden som färdas inom Sverige.


1. I samverkanspunkten
Tele- och datatrafik som passerar svenska gränsen leds av operatörerna till samverkanspunkter i kabelnäten. Här kopieras all trafik.

2. Siun styr ljusväxeln
Trafiken kopplas in i en ljusväxel. Denna styrs av kontrollmyndigheten Siun. Efter beslut i domstol ska Siun ge order till växeln att släppa de fibrer som har tillstånd vidare till FRA. Det sker genom att Siuns
personal går in i ett datorrum och knappar in vilka fibrer som får avlyssnas.

3. Hos FRA
Telefonsamtalen, mejlen, sms:en och andra meddelanden skickas vidare till FRA via krypterat bredband. Därefter söker FRA efter underrättelseinformation i dem genom att använda automatisk filtrering och sökbegrepp och genom att sålla manuellt. Resultaten hamnar sedan i rapporter och i en rad olika databaser.

4. Internationell byteshandel
FRA byter kontinuerligt analyser liksom råmaterial, som avlyssnade
telefonsamtal och mejl samt  trafikdata, med andra länders
signalspaningsorgan.

Exempelvis med amerikanska NSA ( National Security Agency)  och
brittiska GCHQ. (Government Communications Headquarters). I arbetet
importerar och tillämpar FRA andra länders sökbegrepp. Man exporterar
också egna sökinställningar och ger andra länder i uppdrag att
signalspana åt FRA.