Innovation

FoU stagnerar - trots bra tider

Ungefär 1 000 ingenjörer och tekniker jobbar varje år med att utveckla Jas 39 Gripen. Förra året gjordes en stor uppgradering av planets radar-, navigerings- och kommunikationssystem. Foto: Sergeant Johan Lundahl / Scanpix
Ungefär 1 000 ingenjörer och tekniker jobbar varje år med att utveckla Jas 39 Gripen. Förra året gjordes en stor uppgradering av planets radar-, navigerings- och kommunikationssystem. Foto: Sergeant Johan Lundahl / Scanpix
Ny Tekniks stora FoU-lista 2011 (klicka för större grafik).
Ny Tekniks stora FoU-lista 2011 (klicka för större grafik).

Konjunkturen har vänt. Men storföretagens satsningar på forskning och utveckling låg i stort sett stilla under 2010. Det visar Ny Tekniks årliga granskning.

Publicerad

<p>Sammantaget ökade FoU med bara en procent förra året hos de 32 företag som Ny Teknik granskat. Därmed ligger den kvar på ungefär samma nivå som krisåret 2009. Då drog företagen hårt i bromsen och FoU backade med i genomsnitt nio procent.</p> <p>Men siffrorna pekar åt olika håll. Medan företag som Sony Ericsson, Astra Zeneca och Volvo minskade sina satsningar under 2010 så ökade Ericsson, ABB och Scania.</p> <p>- Vi drog ner oerhört mycket under 2009 och la en del utveckling i ispåse. Förra året blev en återhämtning, säger Hans-Åke Danielsson, presschef på Scania.</p> <p>Även hos Ericsson har satsningarna vänt uppåt igen. Telekomjätten toppar listan med en FoU på nästan 30 miljarder kronor globalt. </p> <p>Ericsson var också det företag som ökade mest i pengar räknat. Men någon stor nysatsning på hemmaplan rör det sig inte om. Ökningen på närmare tre miljarder kronor förklaras framförallt av köpen av Nortels och LGs verksamheter. </p> <p>Om FoU ökade i Sverige under 2010 vill Ericsson inte uppge.</p> <p>Tvåan på listan, Astra Zeneca, fortsatte däremot att kapa sina forskningsutgifter. Neddragningarna drabbar även Sverige. Under förra året minskade antalet forskare i Sverige med 300 personer. </p> <p>- Huvuddelen är i Lund där vi stänger vår anläggning nu i år, säger presschef Ann-Leena Mikiver. </p> <p>Det är en del i det besparingspaket som pågår inom hela Astra Zeneca och som innebär att 1 800 forskartjänster ska bort till 2014. </p> <p>Även mobiltelefontillverkaren Sony Ericsson har genomfört ett omfattande omstruktureringsprogram som i fjol innebar nedskärningar inom FoU med 2,4 miljarder kronor.</p> <p>Samtidigt har utvecklingen samlats på fyra platser, bland annat i Lund, där Sony Ericsson idag har cirka 2 000 utvecklare inklusive konsulter.</p> <p>Inom fordonsbranschen pekar det åt olika håll. Medan lastbilskoncernen Scania ökade sina satsningar förra året så minskade konkurrenten Volvo - åtminstone på pappret. </p> <p>- De faktiska satsningarna är i stort sett oförändrade. Vi har inte dragit ner. Minskningen i pengar beror på valutaeffekter, säger Kina Wileke på Volvos pressavdelning.</p> <p>Den starka svenska kronan förklarar även SKFs minskning. </p> <p>- Räknat i lokala valutor så ökar den, säger Marita Björk, chef för investerarrelationer på SKF.</p> <p>Den största procentuella ökningen skedde hos snabbväxaren Qliktech. Företaget, som utvecklar programvaror för beslutsstöd, ökade sin FoU med 56 procent. Även om bolaget flyttat huvudkontoret till USA så sker all utveckling i Lund.</p> <p>- Vi kommer att fortsätta rekrytera kraftfullt i Sverige, säger Qliktechs utvecklingschef Jonas Nachmanson.</p>

Så gjorde vi

1. Medicin mot hjärtinfarkt

Astra Zenecas nya blodproppshämmare Brilinta är ett nytt läkemedel för behandling av hjärtinfarkt och liknande hjärt- och kärlsjukdomar. Forskningen har pågått i 20 år och kostat minst sju miljarder forskningskronor. En ny studie ska visa om läkemedlet kan förhindra att en patient drabbas av en ny hjärtinfarkt efter den första.

2. Smarta elnät överallt

Hur bygger man ett smart distributionsnät för el där en stor andel kommer från vindkraft? Det ska projektet Smart Grid Gotland svara på. Samtidig testas hur ett smart elnät kan se ut i stadsmiljö i projektet Norra Djurgårdsstaden.

- Pilotprojekten som ABB driver tillsammans med svenska elbolag kommer att vara viktiga forskningsarenor i Sverige, säger Franz Schmaderer, forskningsdirektör på ABB.

3. Ny stomme för hytten

De senaste fem åren har drygt hälften av Scanias FoU-budget gått till motorutveckling för att klara de nya, tuffa utsläppskraven. För några veckor sedan visade lastbillstillverkaren upp sin renaste motor hittills.

Nästa viktiga projekt är nu utvecklingen av en ny kaross till nästa generations hytter. Den nya hyttstommen, som ska användas i 15-20 år framåt, måste vara både vara lätt och hållfast, lätt att tillverka och vara bekväm för chaufförerna att jobba och bo i.

4. Ny radar och navigering

För försvarskoncernen Saab är vidareutveckling av stridsflygplanet Jas 39 Gripen absolut viktigast. Saabs FoU uppgick förra året till 5 miljarder kronor.

- Vi får beställningar på upp till 2 miljarder per år för att uppdatera och hålla Gripen-systemet igång. Vi har 1 000 personer stadigt igång med utveckling av Gripen systemet, säger Pontus Kallén på Saab.

Uppgifterna över FoU är de som företagen själva redovisar. I de allra flesta fall är siffrorna hämtade från årsredovisningarna och avser företagen totala satsningar på FoU, det vill säga både i Sverige och utomlands.