Miljö

Foster kan påverkas av bor i vattnet

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Grundämnet bor i vattnet kan påverka fosters storlek visar en forskningsstudie från Karolinska institutet. På Gotland där borhalten är hög uppmanar forskarna de boende att kontrollera sitt brunnsvatten.

Publicerad

Det är de höga halterna bor i vattnet på Gotland som har fått forskarna att börja titta på hur människor påverkas av det halvmetalliska grundämnet, skriver Gotlands Allehanda.

I tio års tid har borhalter över Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten uppmätts på Gotland. Reningsteknik har installerats för att få ner halterna i regionens egna vattentäkter men tusentals privata brunnar kontrolleras inte.

Tidningen har tagit del av nya forskningsrön som visar att det kan finnas ett samband mellan långvarig exponering av höga borhalter och storleken på foster. Forskarna har studerat hur människor i Argentina, där det finns liknande halter bor som på Gotland, påverkas.

Läs mer:

– Vi hittade ett samband mellan mammans halt av bor i blodet och det nyfödda barnets längd och vikt. Det statistiska sambandet är säkerställt, säger Marie Vahter, professor i miljömedicin på Karolinska Institutet.

Bebisarna vars mammor hade druckit vatten där borhalten ofta låg på över 3 milligram per liter, föddes en till två centimeter kortare och 100 till 200 gram lättare än genomsnittet. På Gotland har halter upp till 4,1 milligram per liter uppmätts.

Enligt forskarna behövs nu mer forskning i ämnet.

– Det är en första indikation. Det är den första studien i sitt slag på bor, så det behövs fler studier, säger Vahter.

Gotland är inte det enda stället i Sverige där höga halter av bor har uppmäts, utan även på platser i södra och mellersta delen av landet.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!