Digitalisering

Förvaltningsrätten: Huawei har rätt att överklaga 5g-stoppet

Foto: TT
Foto: TT

Vissa delar av förbudet mot Huawei i 5g-auktionen hävs tillfälligt av Förvaltningsrätten i Stockholm. Nu ställs den planerade auktionen av 5g-frekvenser in.

Publicerad Uppdaterad

Det var den 20 oktober som Post- och telestyrelsen, PTS, beslutade att Huawei förbjuds vara en del av den svenska 5g-utbyggnaden.

Förvaltningsrätten har nu bedömt att Huawei har rätt att överklaga beslutet, och att domstolen ska pröva saken.

Eftersom utgången i målet för närvarande anses oviss häver domstolen de delar som berör Huawei tills vidare med så kallad inhibition.

Domstolen: Hoppas vi kan ta beslut före jul

Innan domstolen kan avgöra målet kommer även PTS yttra sig i frågan.

– Målet kom in i fredags och Huawei har begärt att vi ska fatta ett inhibitionsbeslut för att det här villkoret inte ska gälla under vår prövning, och ett sånt beslut har vi nu fattat, säger chefsrådman Johan Lundmark vid förvaltningsrätten till TT.

Domstolens beslut togs under måndagseftermiddagen.

– Förvaltningsrätten har kommit fram till att Huawei har rätt att överklaga PTS beslut. Beslutet om inhibition innebär att de villkor som avser bland annat användning av produkter från Huawei tills vidare inte gäller under förvaltningsrättens fortsatta prövning av målet. Förvaltningsrättens prövning omfattar inte frågan om PTS auktion ska genomföras, utan det är upp till PTS att avgöra, säger Johan Lundmark i ett pressmeddelande.

Nu hoppas förvaltningsrätten kunna ta ställning i sakfrågan – om det är tillåtet för PTS att förbjuda deltagarna i auktionen från att använda Huaweis produkter – så snart som möjligt. Härnäst ska PTS yttra sig, och därefter följer en skriftväxling.

– Ambitionen är väl att ha något avgörande inom ett antal veckor eller före jul. Men det är jättesvårt att veta vart skriftväxlingen tar vägen, för det är ett så omfattande material att det är svårt att lova något, säger Johan Lundmark till TT.

Auktionen är planerad att inledas tisdag 10 november. På måndagskvällen meddelade PTS att auktionen ställs in:

”PTS har /.../ meddelat de operatörer som är godkända att delta att den planerade auktionen inte inleds tisdag den 10 november. PTS kommer att fortsätta analysera förvaltningsrättens beslut och ser över möjligheterna att inleda auktionen så snart som möjligt.”

Fyra aktörer godkända att delta i 5g-auktionen

Det var 10 oktober som PTS meddelade att fyra aktörer hade valts ut för att delta i auktionen om 5g-frekvenserna på 2,3 GHz- och 3,5 GHz-bandet: Hi3G (Tre), Net4Mobility (Tele 2 och Telenor), Telia samt Teracom.

Kravet är att operatörerna inte använder utrustning från kinesiska telekombolagen Huawei eller ZTE. ”Nyinstallation och ny implementering av centrala funktioner för radioanvändning i frekvensbanden får inte genomföras med produkter från leverantörerna Huawei eller ZTE”, skev PTS i beslutet.

Med centrala funktioner avses radioaccessnät (antenner och basstationer), transmissionsnät (transport av trafik mellan accessnät och corenät), corenät och drift- och underhållsnät för övervakning och styrning.

Operatörerna måste också senast 1 januari 2025 fasa ut Huawei- och ZTE-komponenter ur befintlig utrustning om de ska användas för de frekvenser som de nya tillstånden gäller.