Miljö

Fortsatt vattenbrist trots regn

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Illustration: Jonas Askergren
Illustration: Jonas Askergren

Trots att det regnat en hel del under senare tid står grundvattnet mycket under det normala i stora delar av landet.

Publicerad

– Vi lär få vänta till hösten innan vi ser en återhämtning, säger hydrogeologen Emil Vikberg.

Läget för grundvattnet i Götaland, Svealand och södra Norrland är fortsatt allvarligt, enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) som regelbundet mäter vattennivåerna i landet. Mätningar visar att nivåerna är mycket under det normala för årstiden.

– Det är bara under några fåtal enskilda år som nivåerna har varit lägre. Men vi får se nu hur det blir längre fram i juli och augusti. Det kan bli så att vi får nytt bottenrekord i år, säger Emil Vikberg, hydrogeolog på SGU.

I övriga delar av landet ser det bättre ut. I norra Norrland och längs Västkusten är vattennivåerna mer normala. Längs Västkusten har nivån varit oförändrad eller till och med stigit något under maj. I de mindre vattenmagasinen, som påverkar de med egen brunn, ser det något bättre ut eftersom det regnat lite under maj och juni.

– När det blir låga nivåer är det den enskilde som har brunn som påverkas särskilt. Det kan bli så att grävda brunnar sinar eller att man i kustnära områden får förhöjda salthalter i vattnet i borrade brunnar.

Läs mer:

Allt talar för att grundvattennivån är fortsatt låg under sommaren, oavsett nederbörd. Det mesta av det regn som faller under våren och sommaren sugs upp av växter eller dunstar. Det måste falla kopiösa mängder regn för att vatten ska strila ner i marken.

– Normalt sett regnar det inte så mycket, säger Emil Vikberg.

Troligtvis kommer en återhämtning av grundvattennivåerna att kunna ske först till hösten.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!