Digitalisering

Fortsatt fall på pc-marknaden

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Förra året var ett riktigt dåligt år för den som säljer persondatorer. Ska man döma av siffrorna för första kvartalet så kommer 2016 inte att bli mycket bättre.

Publicerad

Analysfirmorna Gartner och IDC har nu båda släppt sina siffror på hur många pc som sålts i världen. Gartner uppskattar att tillverkarna tillsammans skeppat iväg drygt 64 miljoner pc under första kvartalet. Det är en nedgång med 9,6 procent jämfört med samma period året innan.

Läs mer: 

Största minskningen bland de stora leverantörerna står problemtyngda HP för. Företaget tappar 9 procent av sin försäljning men behåller sin andra plats på listan före Dell. Flest pc enligt Gartner säljer Lenovo som minskar sin försäljning med drygt 7 procent.

Mot strömmen går Asus och Apple som ökar sin försäljning med 1,5 respektive 1 procent. I siffrorna från IDC ser situationen för ännu värre ut. Här minskar försäljningen jämfört med första kvartalet förra året med 11,5 procent. I IDCs siffror backar även Apple och Asus jämfört med förra året. Att siffrorna skiljer sig åt beror bland annat på att Gartner inte räknar datorer med Googles Chrome OS som en pc vilket IDC gör.

Förklaringen till de dåliga resultaten är flera. En förklaring är att det fanns mycket pc kvar i handlarnas lager efter en julförsäljning som var sämre än väntat. Men den underliggande trenden är fortfarande den samma som plågat branschen i flera år, människor byter inte pc lika ofta som tidigare och många hushåll skaffar ingen över huvud taget utan nöjer sig med mobiltelefonen.