Digitalisering

Försvarsutskottet besökte FRA

Ledamöterna i riksdagens försvarsutskottet besökte på torsdagen Försvarets radioanstalt (FRA) för att informera sig om signalspaning.

Publicerad

Enligt utskottets vice ordförande Cecilia Widegren (M) var det två timmar långa mötet med FRA:s ledning framförallt en genomgång av vilka lagar och regler som omgärdar spaningen på datakommunikation via kabel. Widegren känner sig trygg med de kontrollmekanismer som finns.

– Och skulle eventuella brister uppstå så ska det självklart åtgärdas, säger hon.

Folkpartiets Allan Widman uppger att besöket framförallt gav bekräftelse på sådant han redan förstått. Försvarsutskottet hade inför besöket förberett FRA på ett antal frågor, bland annat om det pågår avlyssning av svenska politiker.

– Det framgår ju direkt av försvarsunderrättelselagens första paragraf att underrättelseverksamhet i Sverige enbart får befatta sig med utrikes förhållande. Därmed var den frågan besvarad innan den skickades in, säger Widman

– De var solklara på beskedet att man följer svensk lagstiftning också i det här avseendet.

TT: Fick du någon bild av hur proportionerlig signalspaningen är?

– Det kan jag inte säga. Nu är FRA en liten signalspaningsmyndighet jämfört med internationella motsvarigheter. Det svåra är väl sannolikt inte att fånga upp information utan att analysera och få ut något användningsbart ur den. Men mer än så kan jag inte säga att jag fått något grepp om omfattningen.

TT: Fick du någon bild av omfattningen av informationsutbyte med andra länder?

– Där är ju också utgångspunkten att det gäller utrikes förhållanden och inget annat. Omfattningen av den fick jag ingen bild av. Sedan är det regeringen som bestämmer vilka demokratiska stater som Sverige har försvarsunderrättelsesamarbete med, säger Widman.

Miljöpartiets Peter Rådberg ville framförallt ha information om möjligheterna för FRA att spara information om svenska medborgare. Han påpekar att lagen förbjuder signalspaning på kommunikation mellan personer i Sverige, men att det vid oklarheter om hur kommunikationen gått finns en möjlighet att under en begränsad tid spara uppgifter för efterhandskontroll.

– Det betyder att man kan spara rätt så mycket, säger Rådberg.

– Mina misstankar som jag hade förut kvarstår.

TT: Hur omfattande är den typen av lagring

– De säger att de inte har speciellt mycket lagring, att de tar bort allt som lagen föreskriver, säger Rådberg.

Han anser att det behövs en skärpning av lagen på det området för att stärka integritetsskyddet.

TT: Är du nöjd med besöket?

– Besöket i sig är jag nöjd med, det är alltid bra att få komma dit. Men eftersom allt är så hemligt så får man inte reda på det man vill ha reda på, säger Rådberg.

Vänsterpartiets Torbjörn Björlund ville framförallt få information om FRA:s informationsutbyte med andra länder.

– Jag fick en del svar, men det dök upp fler frågetecken. Jag skulle vilja ha haft mer tid att ställa frågor, säger Björlund.

Under den delen av mötet som belades med sekretess fick ledamöterna, enligt Björlund, information om vilka länder som Sverige samarbetar med och om hur informationsutbytet går till.

– Det finns vissa gråzoner när det gäller hur man får samla in och sprida information, säger han.

Björlund tycker att Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun) bör kunna ges mer resurser och ett utökat kontrolluppdrag som omfattar "gråzonerna".

En del av mötet på FRA omfattades av sekretess. Då lämnades information om samarbetet med andra länder.