Bygg

Försvarsmakten tvingar bort Tellus Tower

Tellus Tower vid Telefonplan var tänkt att bli 240 meter högt. Försvarsmakten säger nej. Foto: SSM Fastigheter
Tellus Tower vid Telefonplan var tänkt att bli 240 meter högt. Försvarsmakten säger nej. Foto: SSM Fastigheter
Anette Scheibe Lorentzi, förvaltningsdirektör på stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad Foto: Åsa Hafmar
Anette Scheibe Lorentzi, förvaltningsdirektör på stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad Foto: Åsa Hafmar

Försvarsmakten stoppade den planerade skyskrapan vid Telefonplan. Om en månad hoppas Stockholms stad ha hittat en annan byggplats.

Publicerad

Skyskrapan vid Telefonplan i Stockholm, Tellus Tower, skulle bli 240 meter hög och innehålla 700 lägenheter. Detta skulle göra byggnaden till Europas högsta bostadshus.

Men Försvarsmakten sade nej, eftersom huset skulle riskera att skada försvarets riksintresse genom att störa olika "tekniska system". Vilken sorts system det handlar om är sekretessbelagt.

Under gårdagen hade Stockholms stad och Försvarsmakten ett möte med Länsstyrelsen, som är beslutande instans i ärendet. Kontentan blev att Stockholms stad ska leta efter en ny plats att bygga det 75 våningar höga huset. Man räknar med att arbetet tar ungefär en månad.

- Det var ett konstruktivt möte, och vi har goda förhoppningar om att hitta en bra lösning, säger Anette Scheibe Lorentzi, förvaltningsdirektör på stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad.

Stadens Skönhetsråd, som kritiserat placeringen vid Telefonplan av estetiska skäl, har föreslagit att huset i stället byggs i Kista. Intill det befintliga Kista Science Tower kan skyskrapan bidra till en "intressant stadsmiljö" i stället för att "slå sönder småskaligheten" runt Telefonplan, enligt Skönhetsrådet.

Kista är dock inte aktuellt i det här skedet, enligt Anette Scheibe Lorentzi.

- Vi tittar på alternativa placeringar huvudsakligen i närområdet. Mer än så kan jag inte säga nu, vi har ju precis påbörjat processen, säger hon.

När staden utarbetat ett eller flera konkreta förslag, ska dessa presenteras för försvaret.

- Vi har lovat att bereda ärendet skyndsamt, säger överste Lars Träff, chef för produktionsledningens infrastrukturavdelning på Försvarsmakten.
Följ Ny Teknik på Facebook!