Digitalisering

Förslaget: Högre krav på gräsrotsfinansiering

Foto: Henrik Montgomery / TT
Foto: Henrik Montgomery / TT

Gräsrotsfinansiering – såkallad crowdfunding – får en ny lag som ska reglera verksamheten. Lagen kräver dels tillstånd för den typen av finansiering, dels regler om hur verksamheten ska bedrivas och hur tillsyn ska gå till.

Publicerad

Tillståndskravet ska innebära en rättvisare konkurrens mellan bolagen som ägnar sig åt den här typen av finansiering, och ett ökat skydd för investerarna, enligt utredaren.

– Men det innebär också att det blir ökade administrativa bördor och ökade kostnader för de här plattformsföretagen, säger utredaren Severin Blomstrand vid en pressträff där utredningen överlämnas till finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Ska motverka penningtvätt

De som ägnar sig åt gräsrotsfinansiering ska också omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, föreslår utredaren. Enligt Per Bolund har det förekommit rena bedrägerier.

– Det har tyvärr funnits exempel på crowdfundingbolag som mest sett detta som ett sätt att tjäna snabba pengar, för att sedan sticka med kundernas pengar. Det gäller både i Sverige och i andra länder.

Enligt Daniel Daboczy, vd för crowfoundingbolaget Funded by me, har aktörer i branschen tidigare verkat självsanerade, eftersom det inte funnits något klart regelverk att hålla sig till. Han är positiv till den föreslagna regleringen.

– Det kommer ge oss friare tyglar till fler affärer. Men det kommer också ställa krav på större administration. Reglering är bra för existerande aktörer som har muskler, men kanske bromsar in nya aktörer.

Men han tillägger också att det fortfarande råder viss otydlighet, i synnerhet eftersom ingen ännu vet hur EU:s kommande regelverk ska se ut.

– Det är väldigt frustrerade att det fortfarande ligger i viss limbo. Det vi är tacksamma för är att regeringen inte satt investeringstak som man gjort i USA, det hade varit branschförödande.

Växande marknad

Crowdfunding är hett och fenomenet har vuxit mycket de senaste åren. Cambridge University uppskattade i en genomlysning 2016 den svenska marknaden till motsvarande 868 miljoner kronor, och då hade marknaden vuxit 548 procent gentemot året innan.

– Det finns anledning att tro att det ökat ännu mer de senaste åren, säger regeringens utredningssekreterare Peter Clason.

En av uppsidorna med crowdfunding är att metoden gör det lättare för icke etablerade bolag att komma igång, tack vare att sträckan mellan idé och handling kortas.

TT: Finns det en risk att den typen av finansiering blir mera tungrodd i och med regleringen?

– Det tror jag inte, jag tycker också att en sund grundinställning är att fungerar det bra så finns ingen anledning att överreglera. Nu har vi haft en dialog med branschen och fått en tydlighet kring vad som gäller, säger Per Bolund.