Miljö

Förslaget: Förbud mot svensk uranbrytning

Bilden från 2014 visar uranbrytning i Arandis, Namibia. Foto: Alamy
Bilden från 2014 visar uranbrytning i Arandis, Namibia. Foto: Alamy

Det bör bli förbjudet att bryta uran i Sverige. Det föreslår Naturvårdsverket, som på regeringens uppdrag har utrett hur ett förbud kan utformas.

Publicerad

Det förekommer ingen uranbrytning i Sverige i dag, men ett förbud är ändå viktigt, säger Lorentz Tovatt, Miljöpartiets talesman i mineralfrågor. Utöver de miljöfaror som är kopplade till uranbrytning lyfter han fram oron bland dem som bor i områden där prospektering ägt rum.

– Det är klart att det är jobbigt att veta om att det i framtiden kan komma ett företag som vill exploatera det här området. Den oron vill vi befria människor ifrån, säger han till TT.

I regeringens uppdrag låg också att se om det går att förbjuda själva prospekteringen av uran, men ett sådant förbud går inte att motivera av miljöskäl, enligt Naturvårdsverket. Uran fungerar som indikator på att det finns andra värdefulla mineraler i berggrunden.

Läs mer:

Lorentz Tovatt ser inga problem med att även i framtiden tillåta uranprospektering.

– Om det är tydligt att man inte får bryta uran så kommer det inte att vara lönsamt att prospektera heller, konstaterar han.

Naturvårdsverket föreslår att uran lyfts bort ur minerallagen. I stället införs en ny bestämmelse som reglerar uranbrytningen i Miljöbalken. Klimat- och biståndsminister Isabella Lövin (MP) som beställt utredningen, hoppas på stöd från bland andra Centern när förslaget lägg fram i riksdagen.