Innovation

Forskarna: Så många steg (per dag) krävs för att få hälsovinster

Den så ofta rekommenderade sträckan har sitt ursprung i en japansk kampanj från 1964 för stegräknaren döpt till just '10 000 steg'. Foto: Maximilian Schönherr
Den så ofta rekommenderade sträckan har sitt ursprung i en japansk kampanj från 1964 för stegräknaren döpt till just "10 000 steg". Foto: Maximilian Schönherr

Har du svårt att nå 10 000 steg om dagen? En ny studie visar att redan 7 000 steg kan minska risken för förtida död med 50–70 procent.

Publicerad

Stegräknaren har blivit ett sätt för kontorsråttor och andra med stillasittande arbeten att säkerställa att de rör sig tillräckligt för att hålla hjärt/kärlsjukdomar stången. Ofta anges 10 000 steg som den rekommenderade dagliga dosen för att uppnå hälsoeffekterna, men ursprunget till den angivna mängden är i själva verket en kampanj av japanska Yamasa Corporation, som 1964 marknadsförde sin nya stegräknare döpt till just ”10 000 steg”.

I ljuset av detta ville University of Massachusetts Amherst undersöka hur långt man faktiskt behöver promenera för att uppnå hälsoeffekter. Nu visar deras studie att det kan räcka med 7 000 steg för att uppnå påtagliga hälsovinster.

Universitetet har tittat på data från studien Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) som inleddes 1985. Under 2005–2006 utrustades 2 100 individer i åldrarna 38–50 år med en accelerometer. Sedan följde man dem i 11 år.

Det fanns påtagliga hälsomässiga fördelar mellan 7 000–10 000 steg.

Deltagarna delades in i tre grupper: de som gick mindre än 7 000 steg, de som gick mellan 7 000 och 9 999 steg samt de som gick över 10 000 steg. Datan analyserades 2020–2021.

– Med ett ökat antal steg ser man en gradvis riskminskning avseende dödsfall. Det fanns påtagliga hälsomässiga fördelar mellan 7 000–10 000 steg, men vi såg inte ytterligare fördelar när man gick bortom 10 000 steg, säger studiens huvudförfattare Amanda Paluch till Science Daily.

– För människor som går 4 000 steg finns det en mening med att ta sig upp till 5 000 steg. Och från 6 000 minskar risken för all form av dödlighet upp till cirka 10 000 steg, säger hon.

Slutsatsen av studien är dock att människor i medelåldern kan minska risken för att dö i förtid med 50–70 procent genom att gå minst 7 000 steg om dagen.