Digitalisering

Forskare: Mobiltiden hämmar inte barns sociala förmågor

Foto: Intel Free Press
Foto: Intel Free Press

Gör surfandet att barnen tappar förmågan att interagera? Forskare granskade två årskullar – före och efter paddan. Lärarnas utvärderingar visade ingen skillnad i social förmåga.

Publicerad

Många barn lägger en stor del av sin fritid på att surfa i mobilen eller paddan, och möjligheten att vara uppkopplad överallt har onekligen påverkat hur unga umgås. Men har då en minskad direktkommunikation med personer i samma rum gjort barn sämre på att interagera socialt? Nu har Ohio State University släppt en studie som granskar den frågan, och deras slutsats torde lugna oroliga föräldrar.

Forskarna har tittat på utvärderingar gjorda av föräldrar och lärare för The Early Childhood Longitudinal Study. Undersökningen utförs av the National Center for Educational Statistics, och ECLS följer barnen från att de skrivs in i förskolan till femte klass.

Ohio State University granskade datan för två olika grupper där 19 150- respektive 13 400 barn ingick. Den ena gruppen började i förskolan 1998, sex år innan Facebook sjösattes – den andra gruppen hade skolstart 2010, samtidigt som Ipad kom ut. Jämförelsen visade att båda grupperna ansågs ha en likvärdig social förmåga, och resultaten höll i sig hela vägen upp till femte klass.

– I nära nog alla jämförelser vi gjorde så förblev de sociala förmågorna de samma, eller ökade rent av något. Det fanns väldigt lite bevis för att skärmtiden skulle vara problematisk för utvecklingen av sociala förmågor, säger Douglas Downey, sociologiprofessor vid Ohio State University.

Utvärderingarna mätte bland annat aspekter som förmågan att skaffa vänner och upprätthålla vänskapen, självbehärskning – exempelvis avseende humöret, och förmågan att komma överens med människor som på något sätt avviker från normen. Professorn konstaterar att resultatet egentligen inte borde ha överraskad honom, vilket var fallet.

– Det finns en tendens hos varje generation att vid min ålder börja känna oro kring den yngre generationen. Det är en gammal historia, säger Downey.

Studien är publicerad i tidskriften American Journal of Sociology.