Digitalisering

Forskare kräver krafttag mot flamskyddsmedel

145 forskare från 22 länder pekar i ett gemensamt upprop på en lång rad risker med bromerade och klorerade flamskyddsmedel.

Publicerad

- Nu går vi vidare och skriver brev till regeringar runt om i världen för att fästa deras uppmärksamhet på det här problemet, säger Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet.

Han är en av de forskare som undertecknat uppropet som publicerats i tidskriften Environmental Health Perspectives (EHP).

- Industrin går i upptrampade spår. Om ett ämne förbjuds kommer ersättare med liknande kemi som också kommer att förbjudas på sikt, säger han.

Forskarna ifrågasätter också om flamskyddsmedlen verkligen ökar brandsäkerheten.

- Vi säger inte att de inte fungerar dämpande initialt, men de ökar samtidigt mängden giftiga rökgaser, säger Åke Bergman.

Genom att använda alternativa material skulle industrin kunna minska användningen, menar han.

Bromerade och klorerade flamskyddsmedel används bland annat i möbler, textilier och elektronikprodukter.

Ämnena lagras i kroppen och i miljön och enligt forskarna finns det risk att de kan skada ofödda barn, ha hormonstörande effekter och orsaka cancer.

Här finns forskarnas upprop