Miljö

Forskare har upptäckt ett enormt hålrum under Antarktis – som växer

Sedan 1992 har Antarktis förlorat tre biljoner ton is. Foto: Tore Meek
Sedan 1992 har Antarktis förlorat tre biljoner ton is. Foto: Tore Meek

Thwaites är inte bara världens farligaste glaciär. Den har också länge ruvat på en hemlighet. Under den finns ett enormt tomrum, som på ett negativt sätt påverkar hur Antarktis smälter, enligt en ny rapport.

Publicerad

Antarktis mår inte särskilt bra. I juni förra året publicerades en alarmerande rapport i Nature som berättade att sedan 1992 har Antarktis förlorat tre biljoner ton is.

Nu kommer nästa skakande rapport. Forskare i en studie ledd av Nasa har upptäckt ett enormt växande tomrum mitt i den stora smältande isen. Hålrummet under västra Antarktis säger forskarna täcker en yta ungefär lika stor som två tredjedelar av Manhattan, och är 300 meter högt.

Tomrummet ligger alltså precis under det som sägs vara ”världens farligaste glaciär”, glaciären Thwaites. Som så sent som för ett år sedan fick besök av den obemannade forskningsubåten Boaty McBoatface.

Anledningen till att Thwaites ses som så farlig är för att den beräknas ligga bakom ungefär 4 procent av havsnivåhöjningarna. Skulle utvecklingen fortsätta kan Thwaites höja havsnivån globalt med nästan en meter, enligt BBC.

Hålet rymmer 14 miljarder ton is

Forskarna säger i rapporten att hålrummet är så pass stort att det en gång kan ha rymt runt 14 miljarder ton is. Än mer alarmerande är att de påstår att större delen av den isvolymen har gått förlorad bara de tre senaste åren.

– Vi har länge misstänkt att Thwaites inte var fäst på berggrunden under den, säger glaciologen Eric Rignot från University of California, enligt rapporten som är publicerad i ScienceAdvances. Och passar på att hylla den nya generationen satelliter som gjort det möjligt att upptäcka hålrummet.

Kaviteten upptäckte Rigmot tillsammans med sina forskarkollegor med hjälp av en radar som kan se igenom isen. Den är en del av Nasas ”Operation Icebridge”.

Grafiken nedan visar det växande hålrummet som rött. Grafiken kommer från Nasa.

Storleken på ett hålrum under en glaciär spelar roll vid smältningen. En av forskarna i rapporen, Pietro Milillo, vid JPL, säger så här om insikten.

– När mer värme och vatten kommer under glaciären smälter det snabbare.

Banalt kan tyckas, men förutom att Thwaites kan driva på havsnivåhöjningarna med runt 4 procent (65 centimeter), så håller den dessutom tillbaka en ännu större glaciär, som i sin tur tros kunna bidra med en ännu större havsnivåhöjning om den skulle smälta. Skulle den större glaciären smälta så räknar Nasa med ytterligare hanvsnivåhöjning om 2,4 meter. Så insikten spelar minst sagt roll.