Innovation

Forskare förvandlar plast – till bränsle

En kemisk process som förvandlar plast till bränsle. Forskare vid Purdue University har utvecklat en teknik som kan bromsa nedsmutsningen av haven.

Publicerad

– Vår teknik har potentialen att öka vinsten för återvinningsbranschen och kan minska världens plast-skräphög, säger Linda Wang som lett forskningen.

Enligt World Economic Forum kommer det 2050 finnas mer plastskräp än fiskar i världshaven, om vi inte ändrar vårt beteende. För under de 65 år som vi producerat plast har bara nio procent blivit återvunnit och tolv procent bränts upp. Resterande 79 procent har lagts på skräphögar – eller kastats i vattnet.

Och just denna skrämmande tanke har inspirerat forskare att försöka utveckla en teknik som gör att utvecklingen bromsas – och går åt andra hållet.

– Vår strategi är att skapa drivkraft för återvinning genom att konvertera olefinplast till ett brett spektrum av användbara produkter såsom polymerer, nafta eller rena bränslen, säger Linda Wang, professor vid Davidson School of Chemical Engineering på Purdue University.

Utvinner rent bränsle

Enligt forskarna kan deras teknik konvertera mer än 90 procent av olefinplastskräp. Omvandlingsprocessen innefattar selektiv extraktion och hydrotermisk förvätskning. När plasten omvandlats till nafta kan den senare användas som råmaterial för andra kemikalier eller vidare separeras till speciallösningsmedel eller andra produkter.

Och i teorin skulle man ur det årliga polyolefinavfallet kunna utvinna rena bränslen som täcker fyra procent av efterfrågan på bensin och diesel.

Miljön står som vinnare

Så processen har stor ekonomiskt potential, men det är de miljömässiga effekterna som Wang ser som de största vinsterna med forskningen.

– Dessa plaster sönderfaller långsamt och frigör giftiga mikroplaster och kemikalier. Det här är en katastrof, för när de är i havet – är det omöjliga att samla in, säger Wang.

Den kemiska processen är patenterad och Wang hoppas att de nu ska kunna stimulera återvinningsbranschen till att se värdet i att ta hand om plasten. Just nu letar forskarna partners samt kapital för att få till demonstrationer av tekniken i kommersiell skala.