Populärteknik

Forskare: För torrt för liv på Venus – bättre förutsättningar på Jupiter

Kan det finnas liv på Venus? Enligt ny forskning är svaret sannolikt nej. Foto: Zuma Press/TT
Kan det finnas liv på Venus? Enligt ny forskning är svaret sannolikt nej. Foto: Zuma Press/TT

Inte ens de mest tåliga mikroberna skulle överleva i Venus utmanande atmosfär, enligt en ny studie. Därför utesluter forskarna möjligheten att det kan finnas liv i planetens moln.

Publicerad

I en studie publicerad i september 2020 berättade forskare att de hade hittat bevis för att det kan finnas fosfin, en fasformig fosforförening, i Venus atmosfär. Den halt som forskarna hade hittat kunde inte förklaras enbart av geologisk aktivitet, menade de. 

Eftersom fosfin är förknippat med liv på jorden väckte fyndet hopp om att mikrober kunde leva på planeten. Men nu sätter forskare vid bland annat Queens University of Belfast punkt för den idén, berättar BBC News.

Slutsatsen av forskargruppen analyser är att inte ens de mest tåliga mikroberna skulle kunna överleva under de förhållanden som råder i Venus atmosfär. Planetens moln består huvudsakligen av svavelsyra, och bara en liten andel vatten.

– Vi fann inte bara att den effektiva koncentrationen av vattenmolekyler ligger något under vad som behövs för den mest tåliga mikroorganismen på jorden. Den är över 100 gånger för låg. Det är nästan längst ner på skalan, och ett oöverstigligt avstånd till vad som krävs för att liv ska kunna vara aktivt, säger John Hallsworth vid Belfasts School of Biological Sciences i en kommentar.

Uppmärksammad studie

Forskarna har utgått från vad som är känt om förhållandena i Venus moln. Sedan har de tittat på om det finns några kända organismer som kan klara sådana förhållanden, och alltså kommit fram till att så inte är fallet.

Men professor Jane Greaves vid Cardiff University, en av forskarna bakom förra årets uppmärksammade studie, vill trots allt inte utesluta möjligheten att det kan finnas liv i Venus moln. Hon påpekar att en forskarkollega precis har publicerat en studie som visar att vissa av molnens droppar kan ha en väldigt hög koncentration av vatten. 

Samtidigt vänds nu blickarna mot Jupiters moln, där forskare menar att förutsättningarna för liv kan vara bättre än på Venus. Men mer forskning behövs.

Studien ”Water activity in Venus’s uninhabitable clouds and other planetary atmospheres” har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Astronomy.