Innovation

Forskare drog fel slutsatser om Crispr-bebisarna

Tvillingflickorna som föddes med en Crispr-förändrad gen riskerar att dö i förtid, påstod en studie i Nature i somras. Nu uppger forskarna bakom upptäckten att resultatet inte är så säkert.

Publicerad

Forskaren He Jiankui berättade själv i november 2018 att han använt gensaxen Crispr-Cas9 på två tvillingflickor i embryostadiet för att göra dem resistenta mot hiv. Det väckte inte bara frågor, utan också stor oro i forskarsamhället. Hur skulle bebisarnas framtid se ut och hur skulle ingreppet drabba deras hälsa?

I en studie publicerad i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Nature Medicine i somras framförde forskare att tvillingflickornas liv riskerade att förkortas på grund av He Jiankuis experiment. Nu har forskarna själva återkallat studien och erkänner att deras undersökningsmetod innehöll alldeles för stora osäkerheter.

För att försöka göra tvillingflickorna resistenta mot hiv hade He Jiankui riktat in sig på en gen som kallas CCR5. Forskargruppen bakom den nu återkallade studien hade därför försökt hitta exempel på när samma gen hade förändrats på ett liknande sätt. De utgick därför från den brittiska biobankens stora gendatabas. På så sätt kom de fram till sitt resultat: att personer med en sådan här genförändring riskerar att dö tidigare än de som har en "normal" kopia av genen. Resultatet blev dock snabbt ifrågasatt och lockade andra att undersöka saken, utan att komma fram till samma sak.

Forskarna kan ha gjort fel redan i datainsamlingen. De kan ha missbedömt antalet människor med den förändrade CCR5-genen, så antalet de tog hänsyn till var färre än det faktiska antalet, enligt Science Alert. Därmed har de inte undersökt mutationens verkliga påverkan. Ändå drog de slutsatsen att människor med förändringen riskerar att dö i förtid, trots att skillnaden mellan dem och personer med en normal kopia av genen nu har visat sig inte alls vara så tydlig.