Övriga nyheter

Företagen: Klokt av polisen

Stefan Backman. Foto: Charlie Bennet
Stefan Backman. Foto: Charlie Bennet

– Det är mycket välkommet. Centralisering och kompetenshöjning är något vi efterlyst, säger Tele 2:s chefsjurist Stefan Backman.

Publicerad

Omkring 90 procent av förfrågningarna om att få del av trafikdata från Tele 2 kommer från polisen och Säkerhetspolisen. Stefan Backman hoppas att polisens ändrade inställning bara är starten.

– Vi hoppas också att andra myndigheter följer polisens exempel som exempelvis Skatteverket som också beställer trafikdata, säger han.

Jon Karlung, vd för bolaget Bahnhof, instämmer:

– Låter klokt av polisen, det är ju i så fall en seger för oss. Det är ju en striktare hantering som vi har efterlyst.

Han tillägger:

– I dag kan ju en polisman fritt ringa till en operatör och botanisera bland människors trafikuppgifter.

Bolagens kritik mot datalagringen sträcker sig dock längre. Stefan Backman, Tele 2:

– Det är ett större problemkomplex. Det rör sig dels om lagringens omfattning, dels så anser vi att den här typen av förfrågningar ska förhandsgranskas av en domstol eller en oberoende myndighet.

Enligt honom har sökningarna i registren ”varit ihållande trend under det senaste halvåret”.

Han menar att det finns ett tydligt samband med den nya lägre kostnadsbilden för polisen.

– Vi ser ju att myndigheterna begär mer information efter att den nya modellen sjösatts. Den ger inte myndigheterna incitament att begränsa sina förfrågningar och bör också ses över.

De lägre kostnaderna påverkar också registersökningarna som görs i enlighet med inhämtningslagen, som ger myndigheterna möjligheter att begära in information från operatörerna för att förebygga och förhindra allvarliga brott, noterar Stefan Backman.