Miljö

Förbjudna kemikalier i var tionde plastprodukt

Av 160 analyserade plastvaror, bland annat yogamattor och haklappar, innehöll 14 kemikalier i otillåtna halter. Foto: Alamy
Av 160 analyserade plastvaror, bland annat yogamattor och haklappar, innehöll 14 kemikalier i otillåtna halter. Foto: Alamy

Kemikalieinspektionen har hittat förbjudna ämnen i nästan var tionde vara av plast. Otillåtna ämnen fanns bland annat i en hakklapp och en yogamatta.

Publicerad

I ett tillsynsprojekt under 2015 granskade Kemikalieinspektionen 160 plastvaror från 52 olika företag. De flesta av varorna var tillverkade av mjuk plast och är vanliga produkter i hemmiljön.

Av de 160 analyserade plastvarorna innehöll 14 kemikalier i otillåtna halter. Vanligast var kortkedjiga klorparaffiner, som används som mjukgörare och flamskyddsmedel, men som misstänks vara cancerframkallande.

Även kadmium hittades i otillåtna halter i tre produkter. Två undersökta barnavårdsartiklar innehöll ftalater.

Ytterligare 24 av plastvarorna innehöll hälso- och miljöfarliga ämnen som inte är förbjudna, men som finns på EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen och därför omfattas av en särskild informationsplikt. Det vanligaste ämnet var ftalaten DEHP, som kan påverka hormonbalansen i kroppen och skada fortplantningsförmågan.

Läs mer:

– Halterna av farliga ämnen är låga i de flesta av varorna, men sammantaget handlar det om stora mängder farliga ämnen från plastvaror som så småningom kommer att bli avfall. För att vår vardag ska vara giftfri är det viktigt att företagen ställer tydliga kemikaliekrav på sina leverantörer, säger Marcus Hagberg, inspektör på Kemikalieinspektionen, i ett pressmeddelande.

Efter Kemikalieinspektionens granskning har företagen i de flesta fall frivilligt slutat sälja de varor som innehöll förbjudna kemikalier. I ett fall utfärdade myndigheten försäljningsförbud för produkten. 20 företag har också anmälts till miljöåklagare på grund av misstanke om brott.

Kemikalieinspektionen konstaterar att resultatet av tillsynen visar att många varor, främst de som är gjorda av PVC-plast, på den svenska marknaden innehåller ämnen med farliga egenskaper.

Läs rapporten här

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!