Övriga nyheter

Förbifart Stockholm: Frysningen kostar minst fyra månader

Ny sträckning för Förbifart Stockholm.
Ny sträckning för Förbifart Stockholm.
Johan Brantmark.
Johan Brantmark.
På norra Lovön ska en skogsväg breddas och förstärkas inför bygget av Förbifart Stockholm. I måndags rullade arbetet i gång efter att ha varit fryst sedan oktober. Från vänster Göran Häll, Roland Ekenberg och Rickard Andersson. Foto: Jörgen Appelgren
På norra Lovön ska en skogsväg breddas och förstärkas inför bygget av Förbifart Stockholm. I måndags rullade arbetet i gång efter att ha varit fryst sedan oktober. Från vänster Göran Häll, Roland Ekenberg och Rickard Andersson. Foto: Jörgen Appelgren
Foto: Jörgen Appelgren
Foto: Jörgen Appelgren
Foto: Jörgen Appelgren
Foto: Jörgen Appelgren
Foto: Jörgen Appelgren
Foto: Jörgen Appelgren
Foto: Jörgen Appelgren
Foto: Jörgen Appelgren
Foto: Jörgen Appelgren
Foto: Jörgen Appelgren
Foto: Jörgen Appelgren
Foto: Jörgen Appelgren
Foto: Jörgen Appelgren
Foto: Jörgen Appelgren

Byggstart, frysning och tidigarelagd återstart. Buden kring miljardprojektet Förbifart Stockholm har varit många. Den här veckan drar arbetet i gång igen, men det kommer att dröja innan det är full fart på bygget.

Publicerad

Snön yr över fälten på norra Lovön, utanför Stockholm, medan en grävmaskin tar upp en skopa jord. Här gör jättebygget Förbifart Stockholm omstart – i blygsam skala.

Motorvägsprojektet Förbifart Stockholm stoppades tillfälligt i oktober, när den nya regeringen ville förhandla om en omfördelning av resurser från trängselskatten till kollektivtrafik. Då var budet att byggarbetet skulle frysas fram till den 1 maj.

Men så i december meddelade regeringen att det borgerligt styrda landstinget inte ville diskutera någon omfördelning. Därmed blev beskedet till Trafikverket att bygget skulle återupptas den 1 januari.

Exakt hur stor merkostnad som frysningen kommer att innebära analyserar Trafikverket fortfarande. Bedömningen hittills handlar om en försening på mellan fyra och tio månader.

Innan bygget stoppades pågick förberedande byggarbeten, framför allt ledningsomdragningar, inför de stora entreprenaderna. När arbetet stannade omplacerades många medarbetare och maskiner till andra uppdrag. Därför kommer återstarten att ske successivt, i takt med att dessa kan komma tillbaka. Full bemanning räknar Trafikverkets projektchef för Förbifarten, Johan Brantmark, med säkerhet att ha hos alla leverantörer när våren är över.

– Men jag hoppas och tror att det kan gå fortare än så, säger han.

Först ut att komma tillbaka till Förbifarten är Svevia, som i måndags hade tre byggnadsarbetare och ett par underentreprenörer i arbete på Lovön.

– Det känns underbart! Vi har haft det så bra här, ute i naturen och man slipper alla bilar, säger Patrik ”Putte” Karlsson, anläggningsarbetare på Svevia, om att vara tillbaka igen.

Här ska en skogsväg breddas och förstärkas så att den kan fungera som transportväg för tunga maskiner. Anläggningsarbetarna tycker att det var märkligt att den rödgröna regeringen frös bygget.

– Jag tycker att stoppet var onödigt, det var bara en fördyring, säger Göran Häll, lastbilschaufför från Drottningholms entreprenad.

Svevia har tvingats utföra en del dubbeljobb på grund av regeringens olika beslut kring projektet. Vid Coop i Vinsta hade asfalten just rivits upp för att man skulle dra om ledningar inför tunnelarbetet när bygget frystes. Då fick Svevia fylla igen hålen och lägga ny asfalt ovanpå, utan att ha hunnit få ner de nya ledningarna. Nu när bygget återstartar måste jobbet göras om.

– Det känns ju halvkonstigt. Men det är kul ändå att det drar i gång, säger Per Danielsson, Svevias platschef.

Även här på Lovön kommer Svevia att få göra om en del jobb, eftersom materialhögar rensades och upplagsytor återställdes när projektet frystes.

Per Danielsson bedömer att dubbelarbetet totalt sett kommer att ta ungefär sex veckor i anspråk.

Själv har han under frysningen börjat jobba som platschef på ett projekt i Flemingsberg, där en korsning ska flyttas. Under de närmaste två månaderna räknar han med att det kommer att fungera att leda båda projekten, eftersom det kommer att vara låg aktivitet på Lovön. Men sedan vet han inte riktigt hur arbetsledningen ska lösas.

Det kommer att dröja ungefär två eller tre månader innan Förbifartsprojektet har full bemanning igen på de förberedande byggarbetena på Lovön.

Roland Ekenberg, Trafikverkets projektledare för tunnelarbetena på Lovön, ser problem med politikernas olika besked kring Förbifarten.

– Att stoppa ett projekt går fort, men att dra i gång igen när man inte är förberedd, det skapar svårigheter. Den här första dagen är inte effektiv direkt. Det är jättemycket jobb vi ska göra här ute och varje försening är ett orosmoment, säger han.

De stora byggjobben beräknas starta under hösten, främst trafikplatsen vid Kungens kurva och en tunnel i Johannelund. Vilka entreprenörer som får uppdragen ska Trafikverket avgöra i sommar.

Förbifart Stockholm omfattar flera mindre byggkontrakt och elva stora, som överstiger en miljard kronor vardera. Merparten av dessa planeras dra i gång under 2016.

Ny sträckning väster om staden

  • Förbifart Stockholm är en 21 kilometer ny sträckning för E4:an väster om Stockholm. 18 kilometer ska gå i tunnel.
  • Leden ska binda ihop de norra och södra delarna av länet, samtidigt som Essingeleden och innerstaden avlastas.
  • Projektet kommer att ta cirka tio år att bygga.
  • Prislappen beräknas till 31,5 miljarder kronor i 2013 års penningvärde. Merparten av finansieringen, cirka 80 procent, kommer från trängselskatt och 20 procent från staten.
  • När regeringen fryste bygget i oktober bedömde Trafikverket att stoppet skulle innebära mellan 170 och 260 miljoner kronor i merkostnader. Nu lutar det åt den lägre siffran.
  • Tunnlarna kommer att ha två separata tunnelrör med tre körfält vardera.
  • Förbifart Stockholm är Sveriges största pågående infrastrukturprojekt. Det är också Trafikverkets hittills största projekt, men kommer att bräckas av Ostlänken, som befinner sig i planeringsstadiet.