Digitalisering

Förbättrar ljudet i mobiltelefonen

Manfred Lutzky, Marc Gayer och Markus Schnell tar emot Joseph von Fraunhofer Prize 2011 för arbetet med AAC-ELD. Foto: Fraunhoferinst
Manfred Lutzky, Marc Gayer och Markus Schnell tar emot Joseph von Fraunhofer Prize 2011 för arbetet med AAC-ELD. Foto: Fraunhoferinst

MP3-ljudets uppfinnare har förfinat kodningstekniken så att ljudet i mobiler och vid videokonferenser förbättras.

Publicerad

Ljudet i mobiltelefoner kan vara irriterande dåligt, och särskilt gäller det vid videokonferenser när fördröjningen i överföringen gör att människor pratar i munnen på varandra.

Forskare vid Fraunhoferinstitutet IIS i Erlangen, samma institut som en gång tog fram komprimeringstekniken mp3, har tagit fram en algoritm som optimerar balansen mellan kvalitet och fördröjning.

Tekniken kallas Enhanced Low Delay Advanced Autio Coding, AAC-ELD, som ger en fördröjning på endast 15 millisekunder. På denna korta tid hinner algoritmen minska mängden ljuddata till mindre än en trettiondedel av dess ursprungliga storlek, utan större förluster i ljudkavlitet.

Med ett optimerat system för att spela spel mellan mobiler eller datorer stärker man närvarokänslan bland deltagarna.

- Tack var den optimerade bild och ljudkvalitén får man en känsla av att spelarna, trots stora avstånd, inte sitter framför en skärm utan befinner sig mitt emot varandra, säger Manfred Lutzky, en av forskarna bakom radiokodningstekniken AAC-ELD.

Forskargruppen fick årets Joseph von Fraunhoferpris på 20000 euro.