Populärteknik

Följ Albert Einstein till rymden

Europeiska rymdorganet ESA har skickat fraktfarkosten ATV4, även kallad Albert Einstein, till rymdstationen. En kamera ombord följde starten.

Publicerad

ATV4 (Automated Transfer Vehicle) sköts upp med en Ariane 5-raket, den 55e lyckade uppskjutningen i en följd, rapporterar ESA. Vid starten i onsdags lyften raketen drygt 20 ton last till låg omloppsbana.

ATV4 "Albert Einstein" för med sig förnödenheter som mat, vatten, drivmedel för den ryska modulen, reservdelar och experimentutrustning till rymdstationen. Farkosten dockar med ISS, och ska även skjuta rymdstationen tillbaka i rätt omloppsbana.

Efter att ha varit dockad till ISS i fem månader kommer ATV4 att fyllas med avfall från ISS, och därefter kopplas loss. Farkosten kommer sedan att självständigt navigera till bana runt jorden, för att förintas vid inträdet i atmosfären.

ATV4 har byggts i Europa av företaget Astrium. Farkosten är cylinderformad med längden 10 m och diametern 4,5 m. ATV består av två sektioner - en del innehåller framdrivningssystem och styrutrustning, en del består av ett trycksatt lastutrymme.

Följ starten från Kourou via DLRs Sterexkamera som sitter på Ariane och sände bilder under uppskjutningen.

<iframe width="468" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Ci1xsY1nqpM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>