Innovation

FOI-rapport om Kinaaffär underkänns

På punkt efter punkt kritiserar en expert den utredning som FOI beställt om licensieringen till Kina av en potentiellt militär programvara. Försvarsmyndigheten kan misstänkas sopa problemen under mattan, anser han.

Publicerad

TT:s granskning visar också att krishanteringen kostade Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) över 600 000 kronor.

Det var i höstats som Uppdrag granskning i SVT rapporterade att FOI, med Kungliga tekniska högskolan (KTH) som bulvan, var i färd med att licensiera programvaran Edge till Kina som skulle kunna användas till diktaturens massförstörelsevapen.

FOI lät då tillsätta en utredning som friade ledningen från allvarlig kritik. Rapporten, från utredaren Stefan Ryding-Berg, "bekräftar den bild som jag hela tiden har haft av detta ärende. Det finns ingen grund för att prata om någon bulvankonstruktion, det handlar inte om krigsmateriel och det finns inget hemligt i detta", kommenterade FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind.

Men var syftet att gå till botten med frågan?

Peter Öhman, docent vid Mittuniversitetet i Sundsvall och expert på revision och granskningar, anser att det finns skäl att misstänka att utredningen varken är tänkt att vara oberoende eller allsidig.

– Det verkar nästan som att de har tänkt från början hur de skulle kunna använda den här, att det ska framstå som att de har skött det här ärendet bra, säger han.

För att inte en granskning ska misstänkliggöras bör utredare inte handplockas av uppdragsgivaren. Inte heller bör uppdraget begränsas. Här har båda sakerna skett, konstaterar Öhman. Utredaren har upphandlats utan konkurrens och bara fått information från FOI _ inte från exempelvis KTH eller ISP, som ger vapenexporttillstånd.

– Inskränkningen av uppdraget omöjliggör en allsidig genomlysning av FOI:s agerande i detta ärende. Utredaren har inte kunnat vända på varje sten, konstaterar Öhman.

Inskränkningen, påpekar han, "påminner starkt om andra fall där organisationer har kritiserats för att försöka sopa besvärliga frågor under mattan".

Syftet med att vidarelicensiera Edge via KTH beskrivs i handlingar från FOI som ett sätt att samarbeta med en partner som Kina, som institutet "inte kan eller vill skriva avtal med". Enligt handlingarna fanns information om upplägget i ledningsgruppen och Lind gav sitt godkännande till upplägget. Det förnekas av Lind.

Sedan massakern vid Himmelska fridens torg 1989 råder i hela EU vapenembargo mot Kina.

TT:s granskning av FOI:s krishantering visar även att Ryding-Berg bildade det bolag, som avtalade om utredningen med FOI, bara fyra dagar innan Uppdrag granskning sändes. Det, i kombination med att utredaren enligt FOI:s beslut bara fick kort tid på sig, är också ett tecken på att FOI ville handplocka en viss person, anser Öhman.

Krishanteringen kostade myndigheten sammanlagt 617|000 kronor inklusive moms. Ryding-Berg fakturerade 304|500 för sin utredning och pr-byrån Gullers Grupp tog betalt 312|500 för "strategisk rådgivning" samt "utbildning: forskningskommunikation och medier" i samband med uppståndelsen.