Innovation

FOI-ledning visste om bulvanupplägg

TT kan nu visa mejl som bekräftar att det i FOI:s ledning fanns kännedom om ett bulvanupplägg via KTH för en affär med Kina - tvärtemot vad försvarsmyndighetens chef har hävdat.

Publicerad

I dag väntas en rapport om affären.

SVT:s Uppdrag granskning rapporterade den 3 september att Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) använt Kungliga tekniska högskolan (KTH) som bulvan för att licensiera den potentiellt militära programvaran Edge till Kinas försvarsindustri. Mot Kina råder vapenembargo sedan 1989.

Enligt ett mötesprotokoll var upplägget förankrat hos FOI:s generaldirektör Jan-Olov Lind. Det dementerade Lind. Han hävdade att diskussioner om samarbete och licensiering "stannat på forskarnivå" men "borde ha förts upp på ledningsnivå". Något bulvanupplägg ville Lind inte kalla det.

Svar på vem som visste vad kan komma när den rapport blir offentlig som FOI beställt av Stefan Ryding-Berg, tidigare chefsjurist vid Försvarsmakten. FOI:s ledning fick rapporten onsdag eftermiddag. Den skulle sedan sekretessgranskas innan allmänheten får se den, troligen under torsdagen.

Men TT kan redan nu berätta om mejlväxling 2011-2012 mellan FOI och Försvarsmakten som bekräftar att upplägget var känt i FOI:s ledning. När FOI bad Försvarsmakten godkänna vidarelicensiering till Kina beskrev en person i ledningsgruppen fördelarna med affären. Han skriver: "Edge kan utgöra grund för samarbeten med länder som FOI har svårt att arbeta med, t ex Bric-länderna" (där Kina ingår, TT:s anm). Vidare framgår att "FOI behöver inte förknippas med de länder som KTH samarbetar med". Kinaaffären ingår i en långsiktig svensk strategi: "Nya marknader betyder nya kontakter och framtida beställningar/kontrakt/projekt vilket gagnar svensk flygverksamhet", skriver han.

En annan fråga som pockar på svar är varför Lind, till skillnad från andra, hävdat att licensieringen inte kan ha militära ändamål.

Tidigare försök att reda ut frågetecknen har fallit eller resulterat i hård kritik. När riksdagen kallade FOI för en månad sedan uteblev generaldirektören Jan-Olof Lind till flera ledamöters förvåning. KTH konstaterade i sin granskning i fredags att skolan förlitat sig för mycket på FOI. Mejlen till Försvarsmakten väcker frågan om även den myndigheten inte fått komplett information om vad som skulle exporteras.

I KTH:s rapport framgår vidare, tvärtemot vad Lind påstått, att motparten CAE i Kina erbjudits militära delar som kan användas till bombfällning och robotar som bär kärnvapen. Det är också den bedömning som den vapenexportgranskande myndigheten ISP landat i.