Innovation

FOI kallas till riksdagen

Inspektionen för strategiska produkter, ISP, har konstaterat att mjukvaran i Edge kan utgöra en funktionalitet i ett massförstörelseprogram. Foto: Uppdrag Granskning
Inspektionen för strategiska produkter, ISP, har konstaterat att mjukvaran i Edge kan utgöra en funktionalitet i ett massförstörelseprogram. Foto: Uppdrag Granskning

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) kallas till ett extramöte med riksdagens försvars- och utrikesutskott på onsdag i nästa vecka, efter rapporteringen om en tänkt affär med Kina.

Publicerad

– Det är viktigt att vi får redovisat av FOI deras kommersiella verksamhet, tjänsteexport och relationer på det området, hur de går tillväga och tänker i den typen av relationer, säger försvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist (S) till TT.

Kallelsen går till FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind.

Kriget i Ukraina och den ökade övnings- och underrättelseverksamheten i Östersjön tas också upp. Utskotten kallar därför även Försvarsmakten, försvars- och utrikesdepartementet.

FOI avtalade med KTH om vidarelicensiering av ett datorprogram som skulle kunna ha militär användning. En tänkt motpart var Kina, som det råder vapenembargo mot. Förhandlingarna har nu avbrutits.